Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

za sve studijske grupe

diplomska nastava za ljetni semestar 2017./18.studijska grupa: Anglistika: književno-kulturološki smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Stipe Grgas-Mufa
kolegij: Američko sada
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-17:45 dvorana A314 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Etika i estetika britanskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A314 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić
kolegij: Književnost i vizualnost: Američki film, naracija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-11:45 dvorana A314 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Moderna anglofona ženska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 09:30-10:15 dvorana A105 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Povijest i paradigme američkih studija 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A123 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Povijest i teorija engleskog romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:00 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Pripovjedna disemiNacija Australije
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pet 16:15-17:45 dvorana A105 - seminarstudijska grupa: Anglistika: književno-kulturološki smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Stipe Grgas-Mufa
kolegij: Američko sada
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-17:45 dvorana A314 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Etika i estetika britanskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A314 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić
kolegij: Književnost i vizualnost: Američki film, naracija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-11:45 dvorana A314 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Moderna anglofona ženska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 09:30-10:15 dvorana A105 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Povijest i paradigme američkih studija 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A123 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Povijest i teorija engleskog romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:00 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Pripovjedna disemiNacija Australije
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pet 16:15-17:45 dvorana A105 - seminarstudijska grupa: Anglistika: smjer lingvistika - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs
kolegij: Kognitivna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A123 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs, Marina Grubišić
kolegij: Lingvistički seminar: Analiza diskursa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-13:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs, Janja Čulig
kolegij: Lingvistički seminar: Semantika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: Alexander D. Hoyt
kolegij: Pisanje znanstvenih tekstova 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:45-16:15 dvorana A314 - seminar, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A123 - seminar, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
pet 13:15-14:45 dvorana A314 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Alexander Douglas Hoyt
kolegij: Povijesna sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A314 - predavanje
sri 19:15-20:00 dvorana A314 - seminar
pet 12:30-13:15 dvorana A314 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Povijest engleskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A123 - predavanjestudijska grupa: Anglistika: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Metodika nastave engleskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Praksa 2 JP
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbestudijska grupa: Anglistika: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Renata Geld, Jasenka Čengić
kolegij: Praksa 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbestudijska grupa: Anglistika: smjer prevoditeljstvo - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Nataša Pavlović
kolegij: EU i međunarodne organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-15:30 dvorana A105 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A104 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Hrvatska književnost u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Snježana Veselica Majhut
kolegij: Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-17:45 dvorana A105 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana A105 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Prevođenje i moć
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-17:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Kalogjera
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A123 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A123 - seminar
nastavnici: N. Pavlović, Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Znan. istraživanje jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:45-13:15 dvorana A216 - seminarstudijska grupa: Anglistika: smjer prevoditeljstvo - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Hrvatska književnost u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Prevođenje i moć
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-17:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: N. Pavlović, Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Znan. istraživanje jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:45-13:15 dvorana A216 - seminarstudijska grupa: Anglistika: književno-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Stipe Grgas-Mufa
kolegij: Američko sada
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-17:45 dvorana A314 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Etika i estetika britanskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A314 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić
kolegij: Književnost i vizualnost: Američki film, naracija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-11:45 dvorana A314 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Moderna anglofona ženska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 09:30-10:15 dvorana A105 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Povijest i paradigme američkih studija 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A123 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Povijest i teorija engleskog romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:00 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Pripovjedna disemiNacija Australije
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pet 16:15-17:45 dvorana A105 - seminarstudijska grupa: Anglistika: književno-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Stipe Grgas-Mufa
kolegij: Američko sada
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-17:45 dvorana A314 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Domines Veliki
kolegij: Etika i estetika britanskog modernizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A314 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić
kolegij: Književnost i vizualnost: Američki film, naracija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sven Cvek
kolegij: Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-11:45 dvorana A314 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Klepač
kolegij: Moderna anglofona ženska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 09:30-10:15 dvorana A105 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Povijest i paradigme američkih studija 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A123 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Povijest i teorija engleskog romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:00 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Polak
kolegij: Pripovjedna disemiNacija Australije
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pet 16:15-17:45 dvorana A105 - seminarstudijska grupa: Anglistika: smjer lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs
kolegij: Kognitivna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A123 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs, Marina Grubišić
kolegij: Lingvistički seminar: Analiza diskursa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-13:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs, Janja Čulig
kolegij: Lingvistički seminar: Semantika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: Alexander D. Hoyt
kolegij: Pisanje znanstvenih tekstova 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:45-16:15 dvorana A314 - seminar, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A123 - seminar, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
pet 13:15-14:45 dvorana A314 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Alexander Douglas Hoyt
kolegij: Povijesna sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A314 - predavanje
sri 19:15-20:00 dvorana A314 - seminar
pet 12:30-13:15 dvorana A314 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Povijest engleskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A123 - predavanjestudijska grupa: Anglistika: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Renata Geld, Renata Geld, Jasenka Čengić
kolegij: Poučavanje engleskog kao stranog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:00-09:30 dvorana A105 - seminar
uto 09:30-11:00 dvorana A105 - vježbe
sri 08:00-09:30 dvorana A105 - predavanjestudijska grupa: Anglistika: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Renata Geld, Renata Geld, Jasenka Čengić
kolegij: Praksa 2 DP
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
sri 12:30-14:00 dvorana A123 - seminar
čet 09:30-10:15 dvorana A123 - vježbestudijska grupa: Anglistika: smjer prevoditeljstvo - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Nataša Pavlović
kolegij: EU i međunarodne organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-15:30 dvorana A105 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A104 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Hrvatska književnost u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Snježana Veselica Majhut
kolegij: Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-17:45 dvorana A105 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana A105 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Prevođenje i moć
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-17:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Kalogjera
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A123 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A123 - seminarstudijska grupa: Anglistika: smjer prevoditeljstvo - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Hrvatska književnost u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać
kolegij: Prevođenje i moć
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 15:30-17:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: N. Pavlović, Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Znan. istraživanje jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:45-13:15 dvorana A216 - seminarstudijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Tomislav Lauc
kolegij: Dentalna antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana Poliklinika - predavanje
nastavnici: dr. sc. Emil Heršak
kolegij: Drevne seobe II – od prvih civilizacija do kraja starog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A112 - predavanje
uto 20:00-21:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Grbić, Tibor Komar
kolegij: Kultura i identitet
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A112 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zdravko Petanjek
kolegij: Medicinska antropologija II
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 18:30-20:45 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijana Belaj, Martina Podnar Lešić
kolegij: Molekularna arheogenetika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A112 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić, Nikola Vukosavljević
kolegij: Seminar iz antropološke arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:45-10:15 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić
kolegij: Suvremene antropološke teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana A112 - predavanjestudijska grupa: Arheologija: smjer antička arheologija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, Šimić-Kanaet, Zrinka
kolegij: Grčka uporabna keramika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas, Pavlović, Ana
kolegij: Grčki jezik za arheologe II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, Tončinić, Domagoj; Matijević, Vinka
kolegij: Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader
kolegij: Rim i njegove provincije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Sanader, Mirjana; Matijević, Vinka
kolegij: Seminar iz provincijalne arheologije 1.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, Durman;Miloglav;Šošić Klindžić;Vuković;Vukosavljević;Roksandić;Potrebica;Burić;Mavrović Mokoš;Težak Gregl;Sanader;Milićević Bradač;Šimić Kanaet;Tončinić;Kaić;Pavlović;Matijević;Tomas;Demicheli;Filipec;Jarak;Hincak;Škrgulja
kolegij: Terenska nastava
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 14
pon 09:30-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 15
pon 11:00-12:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 16
pon 12:30-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 17
pon 14:00-15:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 18
pon 15:30-17:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 19
uto 08:00-08:45 dvorana C025 - vježbe, grupa 20
uto 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 12
uto 08:45-09:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 20
uto 09:30-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 21
uto 11:00-12:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 22
uto 12:30-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 23
uto 14:00-15:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 24
sri 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 13
sri 15:30-17:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 9
sri 17:00-18:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 10
sri 18:30-20:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 11
pet 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 4
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 5
pet 15:30-17:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 6
pet 17:00-18:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 7
pet 18:30-20:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 8
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanjestudijska grupa: Arheologija: smjer prapovijesna arheologija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Forenzična osteologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica, Ložnjak Dizadar, Daria; Mavrović Mokoš, Janja
kolegij: Kultura polja sa žarama
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana FOND2 - seminar
pon 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Metodologija arheoloških istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Povijesni pregled razvoja arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
kolegij: Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Prijelaz srednjeg u gornji paleolitik
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
kolegij: Religioznost u prapovijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, Durman;Miloglav;Šošić Klindžić;Vuković;Vukosavljević;Roksandić;Potrebica;Burić;Mavrović Mokoš;Težak Gregl;Sanader;Milićević Bradač;Šimić Kanaet;Tončinić;Kaić;Pavlović;Matijević;Tomas;Demicheli;Filipec;Jarak;Hincak;Škrgulja
kolegij: Terenska nastava
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 14
pon 09:30-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 15
pon 11:00-12:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 16
pon 12:30-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 17
pon 14:00-15:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 18
pon 15:30-17:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 19
uto 08:00-08:45 dvorana C025 - vježbe, grupa 20
uto 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 12
uto 08:45-09:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 20
uto 09:30-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 21
uto 11:00-12:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 22
uto 12:30-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 23
uto 14:00-15:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 24
sri 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 13
sri 15:30-17:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 9
sri 17:00-18:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 10
sri 18:30-20:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 11
pet 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 4
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 5
pet 15:30-17:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 6
pet 17:00-18:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 7
pet 18:30-20:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 8studijska grupa: Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Kaić, Iva
kolegij: Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Forenzična osteologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Azinović Bebek, Ana
kolegij: Germanska groblja i nalazi iz ranoga srednjega vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Metodologija arheoloških istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Povijesni pregled razvoja arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Ranosrednjovjekovna plastika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Seminar iz srednjovjekovne plastike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Jarak, Mirja; Ana Pavlović
kolegij: Srednjovjekovna numizmatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, Durman;Miloglav;Šošić Klindžić;Vuković;Vukosavljević;Roksandić;Potrebica;Burić;Mavrović Mokoš;Težak Gregl;Sanader;Milićević Bradač;Šimić Kanaet;Tončinić;Kaić;Pavlović;Matijević;Tomas;Demicheli;Filipec;Jarak;Hincak;Škrgulja
kolegij: Terenska nastava
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 14
pon 09:30-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 15
pon 11:00-12:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 16
pon 12:30-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 17
pon 14:00-15:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 18
pon 15:30-17:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 19
uto 08:00-08:45 dvorana C025 - vježbe, grupa 20
uto 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 12
uto 08:45-09:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 20
uto 09:30-11:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 21
uto 11:00-12:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 22
uto 12:30-14:00 dvorana C025 - vježbe, grupa 23
uto 14:00-15:30 dvorana C025 - vježbe, grupa 24
sri 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 13
sri 15:30-17:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 9
sri 17:00-18:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 10
sri 18:30-20:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 11
pet 08:00-09:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 4
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 5
pet 15:30-17:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 6
pet 17:00-18:30 dvorana A018 - vježbe, grupa 7
pet 18:30-20:00 dvorana A018 - vježbe, grupa 8studijska grupa: Centar za obrazovanje nastavnika, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja-opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 12:30-14:00 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: Marko Palekčić
kolegij: Opća didaktika (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 1
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 3
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan
kolegij: Primjena računala u nastavi jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje, grupa 1
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje, grupa 3
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 1
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Proizvodnja govora (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:45-15:30 dvorana B320 - seminar
pet 15:30-16:15 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
pet 17:00-17:45 dvorana A208 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
kolegij: Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana D5 - predavanje
pet 17:00-18:30 dvorana D5 - seminar, grupa 1
pet 18:30-20:00 dvorana D5 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Anton Vukelić
kolegij: Sociologija obrazovanja (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje, grupa 2
pon 15:30-17:00 dvorana D6 - predavanje, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šagud, Lešin Gordana
kolegij: Sustavna pedagogija (ŠM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana D5 - predavanje
pet 17:00-17:45 dvorana A102 - seminar, grupa 1
pet 17:45-18:30 dvorana A102 - seminar, grupa 2
pet 18:30-19:15 dvorana A102 - seminar, grupa 3
pet 19:15-20:00 dvorana A102 - seminar, grupa 4studijska grupa: Centar za strane jezike: studentska nastava, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Ines Jelovčić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
uto 11:00-12:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
uto 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 6
sri 08:00-09:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 4
sri 09:30-11:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 5
nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A205 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A111 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Petra Barbarić
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:45 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Tina Miholjančan
kolegij: Engleski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A112 - vježbe
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 09:30-11:00 dvorana A106 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A106 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Jasna Ćirić
kolegij: Francuski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana F316 - vježbe, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana A106 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 15:30-17:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A315 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 17:00-18:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Mirjana Šnjarić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 2
čet 16:15-17:45 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A106 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Sanja Veršić
kolegij: Ruski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 14:00-15:30 dvorana A106 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 14:00-15:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A301 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A228 - vježbe, grupa 2
uto 14:00-15:30 dvorana A112 - vježbe, grupa 4
čet 11:45-13:15 dvorana A112 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana A112 - vježbe, grupa 2
pet 15:30-17:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Ana Matijević
kolegij: Španjolski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 12:30-14:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 09:30-11:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A122 - vježbe, grupa 3
sri 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 4
nastavnici: mr. sc. Arijela Fabrio
kolegij: Talijanski jezik za akademske potrebe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana A112 - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana A112 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Češki: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Češke prijevodne vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe
pet 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković, Kos, Suzana
kolegij: Češko žensko pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A124 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave slavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Općečeški supstandard
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:45-16:15 dvorana A124 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A124 - seminarstudijska grupa: Češki: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Daniela Pelčáková
kolegij: Češke prijevodne vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković, Kos, Suzana
kolegij: Češko žensko pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A124 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave slavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Općečeški supstandard
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:45-16:15 dvorana A124 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A124 - seminarstudijska grupa: Češki: prevoditeljsko-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Češke prijevodne vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe
pet 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković, Kos, Suzana
kolegij: Češko žensko pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A124 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Općečeški supstandard
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:45-16:15 dvorana A124 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A124 - seminarstudijska grupa: Češki: prevoditeljsko-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Daniela Pelčáková
kolegij: Češke prijevodne vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković, Kos, Suzana
kolegij: Češko žensko pismo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A124 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A124 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Općečeški supstandard
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:45-16:15 dvorana A124 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A124 - seminarstudijska grupa: Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sanja Potkonjak, Ivona Grgurinović
kolegij: Antropologija i putovanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A125 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Antropologija Indije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 18:30-20:00 dvorana A125 - predavanje
uto 20:00-21:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Grbić
kolegij: Etnokulturni identitet - teorijski pristupi
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A001 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihana Petrović Leš
kolegij: Hrvatsko čipkarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A001 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Pletenac
kolegij: Postkolonijalizam i rod
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Čargonja
kolegij: Šamanizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana D6 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana D6 - seminarstudijska grupa: kolegiji na razini Fakulteta, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Baština i razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:45-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Čitanje staroirskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Emil Heršak
kolegij: Drevne seobe II – od prvih civilizacija do kraja starog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana A112 - predavanje
uto 20:00-21:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Filozofija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Veljak, Lino; Sunajko, Goran
kolegij: Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Forenzična osteologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Azinović Bebek, Ana
kolegij: Germanska groblja i nalazi iz ranoga srednjega vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
kolegij: Govorničke vrste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana B320 - seminar
uto 11:00-12:30 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, Šimić-Kanaet, Zrinka
kolegij: Grčka uporabna keramika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas, Pavlović, Ana
kolegij: Grčki jezik za arheologe II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 10:15-11:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Interpretacija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A104 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 10
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić
kolegij: Konteksti suvremene skandinavske kinematografije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A122 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A122 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica, Ložnjak Dizadar, Daria; Mavrović Mokoš, Janja
kolegij: Kultura polja sa žarama
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana FOND2 - seminar
pon 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Miklošević, Željka
kolegij: Kulturni turizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana A103 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Matasović Ranko
kolegij: Lingvistička propedeutika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Filozofski argumenti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav
kolegij: Metodologija arheoloških istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner, Miloš Judaš
kolegij: Neurolinguistics
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana B320 - predavanje
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-16:15 dvorana A208 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-18:30 dvorana A208 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A208 - vježbe
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 6
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Ontologija - seminar: Smrt
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Povijesni pregled razvoja arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin, Bučan, Daniel
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Gabrijela Kišiček
kolegij: Povijest govorništva
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana B320 - predavanje
sri 10:15-11:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
kolegij: Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Ranosrednjovjekovna plastika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tihomila Težak-Gregl
kolegij: Religioznost u prapovijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader
kolegij: Rim i njegove provincije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Rimska književnost carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Jarak, Mirja; Ana Pavlović
kolegij: Srednjovjekovna numizmatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič
kolegij: Suvremena estetika / Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Škiljan, Ivana
kolegij: Svakodnevni život u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: Voljena Marić
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana F316 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D5 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović, Škopljanac, Lovro
kolegij: Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Ep, roman, poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A214 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Teorija književnosti: Poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:45-10:15 dvorana A214 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Roman i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ante Čović, Čović, Ante; Kos, Marko
kolegij: Utilitarizam – seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić
kolegij: Uvod u psiholingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Filozofija: znanstveni smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Filozofija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Veljak, Lino; Sunajko, Goran
kolegij: Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Filozofski argumenti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Ontologija - seminar: Smrt
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin, Bučan, Daniel
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič
kolegij: Suvremena estetika / Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ante Čović, Čović, Ante; Kos, Marko
kolegij: Utilitarizam – seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija: Nastavnički - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Filozofija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Veljak, Lino; Sunajko, Goran
kolegij: Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Filozofski argumenti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Nastavna praksa filozofije II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Ontologija - seminar: Smrt
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin, Bučan, Daniel
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Seminar iz Metodike nastave filozofije II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič
kolegij: Suvremena estetika / Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ante Čović, Čović, Ante; Kos, Marko
kolegij: Utilitarizam – seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Filozofija: znanstveni - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Filozofija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Veljak, Lino; Sunajko, Goran
kolegij: Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Filozofski argumenti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Ontologija - seminar: Smrt
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin, Bučan, Daniel
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič
kolegij: Suvremena estetika / Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ante Čović, Čović, Ante; Kos, Marko
kolegij: Utilitarizam – seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminarstudijska grupa: Fonetika: smjer govorništvo - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Adinda Dulčić
kolegij: Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana Poliklinika - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana Poliklinika - vježbe
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
kolegij: Govorničke vrste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana B320 - seminar
uto 11:00-12:30 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Kultura i jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:00 dvorana A223 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-10:15 dvorana B320 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana B315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner, Arnalda Dobrić
kolegij: Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana B320 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana B320 - vježbe
čet 14:45-16:15 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner, Miloš Judaš
kolegij: Neurolinguistics
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana B320 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Gabrijela Kišiček
kolegij: Povijest govorništva
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana B320 - predavanje
sri 10:15-11:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
kolegij: Psihoakustika - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Računalna analiza i sinteza govora
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana B320 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Sanja Vlahović, Branka Šindija, Robert Trotić
kolegij: Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana B320 - predavanje
sri 08:00-09:30 dvorana B320 - vježbestudijska grupa: Fonetika: rehabilitacija slušanja i govora - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Adinda Dulčić
kolegij: Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana Poliklinika - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana Poliklinika - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner, Arnalda Dobrić
kolegij: Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana B320 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana B320 - vježbe
čet 14:45-16:15 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Sanja Vlahović, Branka Šindija, Robert Trotić
kolegij: Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana B320 - predavanje
sri 08:00-09:30 dvorana B320 - vježbestudijska grupa: Fonetika: znanstveno usmjerenje - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Adinda Dulčić
kolegij: Govorni poremećaji i metodika njihova popravljanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana Poliklinika - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana Poliklinika - vježbe
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
kolegij: Govorničke vrste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana B320 - seminar
uto 11:00-12:30 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Kultura i jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:00 dvorana A223 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Metodika fonetske njege glasa i izgovora (individualan pristup)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-10:15 dvorana B320 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana B315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner, Arnalda Dobrić
kolegij: Metodika individualnog pristupa rehabilitaciji slušanja i govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-08:45 dvorana B320 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana B320 - vježbe
čet 14:45-16:15 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner, Miloš Judaš
kolegij: Neurolinguistics
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana B320 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Gabrijela Kišiček
kolegij: Povijest govorništva
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-10:15 dvorana B320 - predavanje
sri 10:15-11:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
kolegij: Psihoakustika - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikolaj Lazić
kolegij: Računalna analiza i sinteza govora
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana B320 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Sanja Vlahović, Branka Šindija, Robert Trotić
kolegij: Slušni poremećaji i metodika rehabilitacije slušanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana B320 - predavanje
sri 08:00-09:30 dvorana B320 - vježbestudijska grupa: Francuski: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Darja Damić Bohač, Bismut, Delphine
kolegij: Francuski jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-17:45 dvorana D6 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 18:30-19:15 dvorana A304 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A304 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A213 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Bismut, Delphine
kolegij: Metodologija čitanja i pisanja za nastavnike
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 08:00-08:45 dvorana A218 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Jelić, Andrea-Beata
kolegij: Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin
kolegij: Praksa 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 12:30-13:15 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Prijevodne vježbe 2: francuski-hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Evaine Francoise Le Calvé Ivičević
kolegij: Prijevodne vježbe 2: hrvatski-francuski
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A218 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Bikić-Carić, Gorana
kolegij: Semantički seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-15:30 dvorana F316 - seminarstudijska grupa: Francuski: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec, Yigit, Sarah
kolegij: Belgijska književnost na francuskom jeziku 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Francuska književnost 21. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-17:45 dvorana A301 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darja Damić Bohač, Bismut, Delphine
kolegij: Francuski jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-17:45 dvorana D6 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Evaine Francoise Le Calvé Ivičević, Bošnjak Botica, Tomislava
kolegij: Hrvatski za prevoditelje
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-08:45 dvorana A301 - predavanje, grupa 1
pet 08:45-09:30 dvorana A301 - vježbe, grupa 1
pet 09:30-10:15 dvorana A301 - predavanje, grupa 2
pet 10:15-11:00 dvorana A301 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Evaine Francoise Le Calvé Ivičević, Petrak, Marta
kolegij: Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A218 - seminar
čet 13:15-14:00 dvorana A218 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A213 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ingrid Šafranek
kolegij: Marguerite Duras između rodne perspektive i metanaracije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-17:45 dvorana A218 - predavanje
pet 17:45-18:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jere Tarle
kolegij: Moliere, Pascal, La Rochefoucauld
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana F307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ingrid Šafranek
kolegij: Od romantizma do simbolizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-16:15 dvorana A218 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski
kolegij: Poetika prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A107 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Prijevodne vježbe 2: francuski-hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Evaine Francoise Le Calvé Ivičević
kolegij: Prijevodne vježbe 2: hrvatski-francuski
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A218 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A218 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Bikić-Carić, Gorana
kolegij: Semantički seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Ivić
kolegij: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana F308 - seminarstudijska grupa: Francuski: istraživački smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Marinko Koščec
kolegij: Francuska književnost 21. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-17:45 dvorana A301 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darja Damić Bohač, Bismut, Delphine
kolegij: Francuski jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-17:45 dvorana D6 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
pet 08:00-09:30 dvorana A213 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A213 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dražen Varga, Orešković Dvorski, Lidija
kolegij: Lingvistički opis francuskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ingrid Šafranek
kolegij: Marguerite Duras između rodne perspektive i metanaracije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 17:00-17:45 dvorana A218 - predavanje
pet 17:45-18:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jere Tarle
kolegij: Moliere, Pascal, La Rochefoucauld
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana F307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ingrid Šafranek
kolegij: Od romantizma do simbolizma
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-16:15 dvorana A218 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Franić, Bikić-Carić, Gorana
kolegij: Semantički seminar 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 14:00-15:30 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Ivić
kolegij: Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana F308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-15:30 dvorana F316 - seminarstudijska grupa: Germanistika: kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Ivana Bašić
kolegij: Iz povijesti i kulture Njemačke II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Književni seminar - Njemačko pučko kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Velimir Piškorec
kolegij: Njemačko-hrvatski jezični dodiri
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A311 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Milka Car Prijić
kolegij: Njemačko-hrvatski književni transferi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A228 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maja Anđel
kolegij: Psiholingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A205 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
kolegij: Tekstna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-08:45 dvorana A307 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A307 - seminarstudijska grupa: Germanistika: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Ivana Bašić
kolegij: Iz povijesti i kulture Njemačke II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A215 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Književni seminar - Njemačko pučko kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković
kolegij: Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
kolegij: Postupci podučavanja znanja i vještina njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maja Anđel
kolegij: Psiholingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A205 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković
kolegij: Rad s udžbenicima njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
kolegij: Tekstna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-08:45 dvorana A307 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
kolegij: Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A307 - predavanjestudijska grupa: Germanistika: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ivana Bašić
kolegij: Iz povijesti i kulture Njemačke II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A215 - seminar
nastavnici: Inja Skender Libhard
kolegij: Jezični praktikum II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Književni seminar - Njemačko pučko kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković
kolegij: Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijan Bobinac
kolegij: Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maja Anđel
kolegij: Psiholingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-13:15 dvorana A205 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, Mirela Landsman Vinković
kolegij: Rad s udžbenicima njemačkog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
kolegij: Seminar za izradu završnog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
kolegij: Tekstna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-08:45 dvorana A307 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A307 - seminarstudijska grupa: Germanistika: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Maja Anđel, dr.sc. Tamara Gazdić-Alerić
kolegij: Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A311 - seminar
nastavnici: Ivana Bašić
kolegij: Institucije i organizacije EU
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Ščukanec
kolegij: Jezik struke II
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-16:15 dvorana A104 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Anđel, Monika Blagus
kolegij: Metodika pismenog prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 16:15-17:00 dvorana A104 - predavanje
nastavnici: Vesna Ivančević Ježek
kolegij: Terminologije i jezici struka II
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
uto 15:30-16:15 dvorana A307 - seminar, grupa 1
uto 16:15-17:00 dvorana A307 - seminar, grupa 2
nastavnici: Snježana Rodek, Sonja Strmečki Marković
kolegij: Vježbe pismenog prevođenja II
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-13:15 dvorana A311 - seminar, grupa 1
uto 13:15-14:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A311 - seminar, grupa 2
sri 10:15-11:00 dvorana A311 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Germanistika: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ivana Bašić
kolegij: Povijest kulture i umjetnosti njemačkog govornog područja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 12:30-14:00 dvorana A307 - predavanje
nastavnici: Vesna Ivančević Ježek, Antonela Konjevod
kolegij: Vježbe pismenog prevođenja IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A311 - seminar, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 1
čet 14:00-14:45 dvorana A311 - seminar, grupa 2
čet 14:45-15:30 dvorana A311 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanjestudijska grupa: Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanjestudijska grupa: Hungarologija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Istvan Lukacs
kolegij: Hrvatsko-mađarske književne veze
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
virtualno dvorana virtualno - seminar
virtualno dvorana virtualno - predavanje
nastavnici: Gabriella Kiss
kolegij: Jezične i prevoditeljske vježbe II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A217 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: Mladen Obad Šćitaroci, Boris Dundović
kolegij: Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-17:45 dvorana A307 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marta H. Varga
kolegij: Povijest mađarskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A217 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A111 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franciska Ćurković Major
kolegij: Prevođenje knjževnih tekstova s mađarskog na hrvatski 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 15:30-17:00 dvorana B001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sándor Bene
kolegij: Stara mađarska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A128 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sándor Bene, Mann, Jolán
kolegij: Tokovi i autorske poetike 20. st. u mađarskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A217 - predavanje
pet 12:30-15:30 dvorana A217 - seminarstudijska grupa: Hungarologija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Istvan Lukacs
kolegij: Hrvatsko-mađarske književne veze
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
virtualno dvorana virtualno - predavanje
virtualno dvorana virtualno - seminar
nastavnici: Gabriella Kiss
kolegij: Jezične i prevoditeljske vježbe IV.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A217 - vježbe
pet 13:15-14:45 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: Mladen Obad Šćitaroci, Boris Dundović
kolegij: Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-17:45 dvorana A307 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franciska Ćurković Major
kolegij: Prevođenje knjževnih tekstova s mađarskog na hrvatski 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 15:30-17:00 dvorana B001 - seminarstudijska grupa: Romistika - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Književnost Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 20:00-21:30 dvorana A217 - predavanje
uto 20:00-21:30 dvorana A217 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Kultura Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 20:00-21:30 dvorana A128 - predavanje
pet 19:15-20:45 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 20:00-21:30 dvorana A217 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastavke romskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A204 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Povijest Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 13:15-14:45 dvorana A204 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A204 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A204 - seminar
pon 14:00-15:30 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Romistika - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Romski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:45-10:15 dvorana A204 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A315 - seminar
sri 16:15-17:45 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Književnost Roma 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 16:15-17:45 dvorana A217 - predavanje
pet 17:45-19:15 dvorana A217 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Kultura Roma 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A204 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A204 - seminar
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A204 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A204 - predavanje
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastavke romskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A204 - vježbe
pet 19:15-20:45 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Povijest Roma 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-19:15 dvorana A205 - predavanje
sri 19:15-20:00 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: Katarina Katavić
kolegij: novoindijsko jezikoslovlje
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A315 - predavanjestudijska grupa: Romistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Književnost Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 20:00-21:30 dvorana A217 - predavanje
uto 20:00-21:30 dvorana A217 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Kultura Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 20:00-21:30 dvorana A128 - predavanje
pet 19:15-20:45 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 20:00-21:30 dvorana A217 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A205 - vježbe
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastavke romskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A204 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Povijest Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 13:15-14:45 dvorana A204 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A204 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana A204 - seminar
pon 14:00-15:30 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Romistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Romski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:45-10:15 dvorana A204 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A315 - seminar
sri 16:15-17:45 dvorana A204 - vježbe
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Književnost Roma 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 16:15-17:45 dvorana A217 - predavanje
pet 17:45-19:15 dvorana A217 - seminar
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Kultura Roma 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A204 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A204 - seminar
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A204 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A204 - predavanje
nastavnici: Fatime Demir
kolegij: Metodika nastavke romskog jezika 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A204 - vježbe
pet 19:15-20:45 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Povijest Roma 4
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 15:30-17:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u književnost kulturu Roma 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 19:15-20:45 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: Ljatif Demir
kolegij: Uvod u romski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 18:30-20:00 dvorana A217 - predavanjestudijska grupa: Informacijske znanosti: arhivistika - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Ivanović, Jozo
kolegij: Arhivsko zakonodavstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-17:00 dvorana A104 - predavanje
sri 17:00-18:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić
kolegij: Digitalni arhivi
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A308 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Epistemologija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana A308 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Informacijsko zakonodavstvo i etika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A308 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Sustavi za organizaciju znanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A103 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić
kolegij: Zaštita elektroničkog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 16:15-17:00 dvorana E319 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana E319 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: arhivistika - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Metapodaci za upravljanje gradivom
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A103 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A103 - vježbestudijska grupa: Informacijske znanosti: bibliotekarstvo - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić
kolegij: Bibliografska organizacija II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A308 - predavanje
uto 18:30-20:00 dvorana A308 - vježbe, grupa 1
uto 20:00-21:30 dvorana A308 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Informacijsko zakonodavstvo i etika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A308 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Knjiga i čitanje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:45-15:30 dvorana A104 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Knjižnice i knjižnične zbirke II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A308 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Knjižnično upravljanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A103 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Narodne knjižnice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 16:15-17:45 dvorana A103 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Sustavi za označivanje i pretraživanje II
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A103 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A103 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana A308 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Daniela Živković
kolegij: Sveučilišno knjižničarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: bibliotekarstvo - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Knjiga i čitanje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:45-15:30 dvorana A104 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Narodne knjižnice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 16:15-17:45 dvorana A103 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Daniela Živković
kolegij: Sveučilišno knjižničarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: informatika: istraživački studij - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Epistemologija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana A308 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan, Dunđer, Ivan
kolegij: Računalni gramatički modeli
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-08:45 dvorana A212A - predavanje
uto 08:45-09:30 dvorana A212A - seminar
uto 09:30-10:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: Lopina, Vjera
kolegij: Teorija sintaksne analize i primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A212A - seminar
čet 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vladimir Mateljan, Lopina, Vjera
kolegij: Umjetna inteligencija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A103 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Baština i razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:45-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Interpretacija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A104 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić, Miklošević, Željka
kolegij: Muzejska edukacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-10:15 dvorana A308 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Stublić, Helena
kolegij: Muzejske izložbe
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A103 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Virtualni muzej
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-14:45 dvorana A103 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Stublić, Helena
kolegij: Arhitektura muzeja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A103 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Miklošević, Željka
kolegij: Kulturni turizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana A103 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: informatika: nastavnički studij - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Epistemologija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana A308 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Pongrac Pavlina, Ana
kolegij: Metodika nastave informatike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana A104 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Sustavi za organizaciju znanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A103 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vladimir Mateljan, Lopina, Vjera
kolegij: Umjetna inteligencija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A103 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: arhivistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić, Ivanović, Jozo
kolegij: Arhivsko zakonodavstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-17:00 dvorana A104 - predavanje
sri 17:00-18:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić
kolegij: Digitalni arhivi
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A308 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Epistemologija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana A308 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Informacijsko zakonodavstvo i etika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A308 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Sustavi za organizaciju znanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A103 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Stančić
kolegij: Zaštita elektroničkog gradiva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 16:15-17:00 dvorana E319 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana E319 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: arhivistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Metapodaci za upravljanje gradivom
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A103 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A103 - vježbestudijska grupa: Informacijske znanosti: bibliotekarstvo - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić
kolegij: Bibliografska organizacija II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A308 - predavanje
uto 18:30-20:00 dvorana A308 - vježbe, grupa 1
uto 20:00-21:30 dvorana A308 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Informacijsko zakonodavstvo i etika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A308 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Knjiga i čitanje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:45-15:30 dvorana A104 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
kolegij: Knjižnice i knjižnične zbirke II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A308 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Radovan Vrana
kolegij: Knjižnično upravljanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana A103 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Narodne knjižnice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 16:15-17:45 dvorana A103 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Sustavi za označivanje i pretraživanje II
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A103 - seminar, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A103 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana A308 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Daniela Živković
kolegij: Sveučilišno knjižničarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: bibliotekarstvo - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Knjiga i čitanje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:45-15:30 dvorana A104 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Barbarić, Pavlovski, Marko
kolegij: Narodne knjižnice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 16:15-17:45 dvorana A103 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Daniela Živković
kolegij: Sveučilišno knjižničarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A104 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: informatologija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sonja Špiranec, Kos, Denis
kolegij: Epistemologija informacijske znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana A308 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Bago
kolegij: Računalna obrada povijesnih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Banek Zorica, Mihaela; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Sustavi za organizaciju znanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A103 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: Lopina, Vjera
kolegij: Teorija sintaksne analize i primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A212A - seminar
čet 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vladimir Mateljan, Lopina, Vjera
kolegij: Umjetna inteligencija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A103 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: informatika: istraživački studij - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan, Dunđer, Ivan
kolegij: Računalni gramatički modeli
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-08:45 dvorana A212A - predavanje
uto 08:45-09:30 dvorana A212A - seminar
uto 09:30-10:15 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
nastavnici: Lopina, Vjera
kolegij: Teorija sintaksne analize i primjene
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-13:15 dvorana A212A - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A212A - seminar
čet 14:45-15:30 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vladimir Mateljan, Lopina, Vjera
kolegij: Umjetna inteligencija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A103 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Stublić, Helena
kolegij: Arhitektura muzeja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A103 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Baština i razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:45-13:15 dvorana A308 - predavanje
sri 13:15-14:45 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Interpretacija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A104 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Miklošević, Željka
kolegij: Kulturni turizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana A103 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić, Miklošević, Željka
kolegij: Muzejska edukacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-10:15 dvorana A308 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Stublić, Helena
kolegij: Muzejske izložbe
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A103 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi
kolegij: Virtualni muzej
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-14:45 dvorana A103 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A103 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić, Stublić, Helena
kolegij: Arhitektura muzeja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A103 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Interpretacija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A104 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Miklošević, Željka
kolegij: Kulturni turizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana A103 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić, Miklošević, Željka
kolegij: Muzejska edukacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-10:15 dvorana A308 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A308 - seminarstudijska grupa: Informacijske znanosti: informatika: nastavnički studij - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Pongrac Pavlina, Ana
kolegij: Metodika nastave informatike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana A104 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Književno - interkulturni i jezično - književni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić
kolegij: Informacijska struktura rečenice
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A315 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač
kolegij: Pjesnik Josip Osti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana F316 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković
kolegij: Poetika romana Borislava Pekića
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A301 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić, Marijana Bijelić, Ana Vasung
kolegij: Prevođenje s bugarskog na hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana F316 - seminar
sri 14:00-15:30 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Pavlovski, Borislav Pavlovski, Ivica Baković
kolegij: Prevođenje s makedonskog na hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A228 - seminar
čet 11:00-12:30 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Anita Peti Stantić, Jelena Tušek
kolegij: Prevođenje sa slovenskog na hrvatski
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A302 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač
kolegij: Sjećanje i pripovijedanje: Selimović, Karahasan, Horozović
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, Ines Cebović
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici:  
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A302 - vježbestudijska grupa: Književno - interkulturni i jezično - književni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić
kolegij: Informacijska struktura rečenice
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A315 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač
kolegij: Pjesnik Josip Osti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana F316 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković
kolegij: Poetika romana Borislava Pekića
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-13:15 dvorana A301 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač
kolegij: Sjećanje i pripovijedanje: Selimović, Karahasan, Horozović
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, Ines Cebović
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici:  
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A302 - vježbestudijska grupa: Judaistika, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Naida Mihal Brandl
kolegij: Povijest judaističkih studija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon, Abramac, Gabriela
kolegij: Uvod u jidiš
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:45-09:30 dvorana A102 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana A102 - vježbestudijska grupa: Komparativna književnost: komparativna književnost - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović, Škopljanac, Lovro
kolegij: Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Ep, roman, poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A214 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Teorija književnosti: Poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:45-10:15 dvorana A214 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Roman i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost: komparativna književnost - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 10
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović, Škopljanac, Lovro
kolegij: Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Ep, roman, poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A214 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Teorija književnosti: Poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:45-10:15 dvorana A214 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Roman i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost: komparativna književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović, Škopljanac, Lovro
kolegij: Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Ep, roman, poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A214 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Teorija književnosti: Poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:45-10:15 dvorana A214 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Roman i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Komparativna književnost: komparativna književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Parodija u hrvatskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 10
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Europske glumice i njihovi dramatičari
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović, Škopljanac, Lovro
kolegij: Teorija književnosti: Empirijski pristupi književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Ep, roman, poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija književnosti: Foucault - Od genealogije do biopolitike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A214 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Teorija književnosti: Poema
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:45-10:15 dvorana A214 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Teorija književnosti: Roman i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša
kolegij: Fenomenologijska teorija čitanja: tekst-svijest-tijelo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 10:15-11:45 dvorana D4 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar
kolegij: Hrvatska ćirilička pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Nemec
kolegij: Hrvatska književna avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A119 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Hrvatska usmenoknjiževna retorika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-19:15 dvorana A225 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Književnost u nastavi 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:00 dvorana A225 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 1
uto 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislav Bogdan
kolegij: Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić
kolegij: Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-08:45 dvorana A119 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pon 09:30-10:15 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Vinko Brešić
kolegij: Najnovija hrvatska proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Vuković
kolegij: Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 10:15-11:45 dvorana A225 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
pet 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Muhoberac, Mira
kolegij: Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 18:30-19:15 dvorana A225 - predavanje
sri 19:15-20:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Suzana Coha
kolegij: Književnost zapadnog kruga II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana D4 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Ćavar, Ana
kolegij: Metodički blok i praksa
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić
kolegij: Metodički blok i praksa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Metodički blok i praksa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 15
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Muhoberac, Mira
kolegij: Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 18:30-19:15 dvorana A225 - predavanje
sri 19:15-20:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: jezikoslovni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša
kolegij: Fenomenologijska teorija čitanja: tekst-svijest-tijelo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 10:15-11:45 dvorana D4 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar
kolegij: Hrvatska ćirilička pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Nemec
kolegij: Hrvatska književna avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A119 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Hrvatska usmenoknjiževna retorika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-19:15 dvorana A225 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik-Antropološka lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Suzana Coha
kolegij: Književnost zapadnog kruga II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana D4 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Bogdan
kolegij: Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Brešić
kolegij: Najnovija hrvatska proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić
kolegij: Od čitanja do interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Prijevodne inačice Biblije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Vuković
kolegij: Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 10:15-11:45 dvorana A225 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
pet 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Uvod u grafostilistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
pet 17:00-17:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: jezikoslovni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar
kolegij: Hrvatska ćirilička pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik-Antropološka lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Prijevodne inačice Biblije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
pet 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Uvod u grafostilistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
pet 17:00-17:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: književni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša
kolegij: Fenomenologijska teorija čitanja: tekst-svijest-tijelo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 10:15-11:45 dvorana D4 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar
kolegij: Hrvatska ćirilička pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Nemec
kolegij: Hrvatska književna avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A119 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Hrvatska usmenoknjiževna retorika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-19:15 dvorana A225 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik-Antropološka lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Suzana Coha
kolegij: Književnost zapadnog kruga II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana D4 - predavanje
pon 12:30-14:00 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Bogdan
kolegij: Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Brešić
kolegij: Najnovija hrvatska proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić
kolegij: Od čitanja do interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Prijevodne inačice Biblije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Vuković
kolegij: Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 10:15-11:45 dvorana A225 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
pet 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Uvod u grafostilistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
pet 17:00-17:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: književni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Zrinka Božić-Blanuša
kolegij: Fenomenologijska teorija čitanja: tekst-svijest-tijelo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 10:15-11:45 dvorana D4 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar
kolegij: Hrvatska ćirilička pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Nemec
kolegij: Hrvatska književna avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A119 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Hrvatska usmenoknjiževna retorika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-19:15 dvorana A225 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik-Antropološka lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislav Bogdan
kolegij: Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vinko Brešić
kolegij: Najnovija hrvatska proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić
kolegij: Od čitanja do interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Prijevodne inačice Biblije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
pet 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Uvod u grafostilistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
pet 17:00-17:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mateo Žagar
kolegij: Hrvatska ćirilička pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 10:15-11:00 dvorana A225 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Nemec
kolegij: Hrvatska književna avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:45-12:30 dvorana A225 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A119 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Nikolić
kolegij: Hrvatska usmenoknjiževna retorika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-19:15 dvorana A225 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Marković
kolegij: Hrvatski standardni jezik-Antropološka lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A119 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A119 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana A119 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislav Bogdan
kolegij: Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Ćavar, Ana
kolegij: Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:00 dvorana D4 - predavanje, grupa 1
čet 17:00-17:45 dvorana D4 - predavanje, grupa 2
čet 17:45-18:30 dvorana D4 - seminar, grupa 1
čet 18:30-19:15 dvorana D4 - seminar, grupa 2
čet 19:15-20:00 dvorana D4 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Vinko Brešić
kolegij: Najnovija hrvatska proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 09:30-11:00 dvorana A225 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Bagić
kolegij: Od čitanja do interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana D4 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Dukić
kolegij: Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 08:00-09:30 dvorana A225 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Jelaska
kolegij: Prijevodne inačice Biblije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A119 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A119 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Vuković
kolegij: Sublimno i zazorno u književnosti hrvatske moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 10:15-11:45 dvorana A225 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Mićanović
kolegij: Teorija standardnog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-12:30 dvorana A119 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A225 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A225 - seminar, grupa 2
pet 14:00-14:45 dvorana A225 - seminar, grupa 3
pet 14:45-15:30 dvorana A225 - seminar, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Košćak
kolegij: Uvod u grafostilistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A225 - predavanje
pet 17:00-17:45 dvorana A225 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Muhoberac, Mira
kolegij: Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 18:30-19:15 dvorana A225 - predavanje
sri 19:15-20:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Kroatistika: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Ćavar, Ana
kolegij: Metodički blok i praksa
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić
kolegij: Metodički blok i praksa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Metodički blok i praksa
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 15
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Dean Slavić
kolegij: Uvod u biblijski intertekst u nastavi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana D4 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana D4 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Alerić, Muhoberac, Mira
kolegij: Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 18:30-19:15 dvorana A225 - predavanje
sri 19:15-20:45 dvorana A225 - seminarstudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanjestudijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A208 - predavanjestudijska grupa: Lingvistika: smjer kognitivna lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer kognitivna lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer opća lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer opća lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer poredbena lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Čitanje staroirskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Matasović Ranko
kolegij: Lingvistička propedeutika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer poredbena lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Čitanje staroirskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Matasović Ranko
kolegij: Lingvistička propedeutika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer primijenjena lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer primijenjena lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer računalna lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Lingvistika: smjer računalna lingvistika - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Jelena Kuvač Kraljević;
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić;
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A113 - predavanje
uto 16:15-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 19:15-20:00 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje, grupa 2
pet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Martina Sekulić
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A113 - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
uto 12:30-13:15 dvorana A113 - seminarstudijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Maarten Rombouts
kolegij: Komunikacijske tehnike i vještine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A128 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Gioa-Ana Ulrich Knežević
kolegij: Od književnosti srednjega vijeka do moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana A228 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik VIII
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A309 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ana Širanović
kolegij: Interkulturalizam i obrazovanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-18:30 dvorana A227 - seminar
sri 15:30-17:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Hrvatić
kolegij: Interkulturalni kurikulum
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A227 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar
nastavnici: Edita Slunjski, Debeljak Iva
kolegij: Kurikulum ranog odgoja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A227 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović
kolegij: Osnove interkulturalne pedagoije
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A227 - predavanje
pon 17:00-20:00 dvorana A227 - seminar
nastavnici: Ivan Markić, Vanja Praznik
kolegij: Temeljna nastavna umijeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
pon 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Horvat Zoran
kolegij: Teorije kurikuluma
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanjestudijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Mirjana Šagud, Kokanović Tihana
kolegij: Modeli obrazovanja učitelja
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana A226 - predavanje
pet 18:30-20:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: Ana Širanović
kolegij: Pedagoško savjetovanje i profesionalna orijentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A226 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar
nastavnici: Vilmica Kapac
kolegij: Stručno razvojne službe i upravljanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A226 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A226 - seminarstudijska grupa: Pedagogija - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, Ana Širanović
kolegij: Interkulturalizam i obrazovanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-18:30 dvorana A227 - seminar
sri 15:30-17:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Bartulović
kolegij: Osnove interkulturalne pedagoije
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A227 - predavanje
pon 17:00-20:00 dvorana A227 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Komar, Horvat Zoran
kolegij: Teorije kurikuluma
predavanja + seminara + vježbi: 2+4+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
pet 08:00-09:30 dvorana A227 - predavanjestudijska grupa: Poljski: kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Dalibor Blažina, Čilić Škeljo, Đurđica Kozina, Filip
kolegij: Intermedijalnost poljske književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A312 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dalibor Blažina
kolegij: Poljska drama i kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A306 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A306 - seminar
nastavnici: Jolanta Sychowska-Kavedžija
kolegij: Poljske jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe
uto 17:00-18:30 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Filip Kozina
kolegij: Suvremeni poljski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A306 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A306 - seminarstudijska grupa: Poljski: kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Jolanta Sychowska-Kavedžija, Čilić Škeljo, Đurđica
kolegij: Poljske jezične vježbe IV i prevođenje poljskih književnih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A124 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A306 - vježbestudijska grupa: Poljski: lingvistički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić
kolegij: Jezični svijet osjeta u poljskom i hrvatskom jeziku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-12:30 dvorana A124 - predavanje
nastavnici: Jolanta Sychowska-Kavedžija
kolegij: Poljske jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe
uto 17:00-18:30 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Neda Pintarić
kolegij: Pragmatika poljskog jezika i obrada pragmatičkih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-15:30 dvorana A118 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A118 - seminarstudijska grupa: Poljski: lingvistički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: Jolanta Sychowska-Kavedžija, Čilić Škeljo, Đurđica
kolegij: Poljske jezične vježbe IV i prevođenje poljskih književnih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A124 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A306 - vježbestudijska grupa: Portugalski jezik - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Nikica Talan, Bojić, Majda
kolegij: Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 09:30-11:00 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nina Lanović
kolegij: Portugalska leksikologija i semantika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-14:45 dvorana A218 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: Želimir Brala
kolegij: Portugalske prijevodne vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 13:15-14:00 dvorana A209 - vježbe
nastavnici: Želimir Brala
kolegij: Povijest portugalskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nina Lanović
kolegij: Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 12:30-14:00 dvorana A218 - vježbestudijska grupa: Povijest: modul: moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće) - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: 1968. - uzroci i posljedice
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Goldstein, Ivo; Agičić, Damir; Janković, Branimir
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
uto 15:30-16:15 dvorana A001 - predavanje, grupa 1
uto 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
uto 16:15-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Klasić, Hrvoje
kolegij: Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana D6 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 1
sri 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute
kolegij: Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
pon 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute
kolegij: Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Goldstein, Ivo; Šute, Ivica; Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec, Brandl, Naida Michal; Hutinec, Goran
kolegij: Teaching about the Shoah
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: moderna i suvremena povijest (19. i 20. stoljeće) - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: 1968. - uzroci i posljedice
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Goldstein, Ivo; Agičić, Damir; Janković, Branimir
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
uto 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje, grupa 2
uto 15:30-16:15 dvorana A001 - predavanje, grupa 1
uto 16:15-17:00 dvorana A001 - seminar, grupa 1
uto 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Goldstein, Ivo; Šute, Ivica; Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec, Brandl, Naida Michal; Hutinec, Goran
kolegij: Teaching about the Shoah
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: 1968. - uzroci i posljedice
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren
kolegij: Didaktika povijesti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
pon 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pon 09:30-11:00 dvorana A001 - seminar, grupa 2
uto 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić, Petrić, Hrvoje; Sikirić Assouline, Zvjezdana; Šarić, Marko; Roksandić, Drago
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A125 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren
kolegij: Nastavno-pedagoška praksa II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Goldstein, Ivo; Šute, Ivica; Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić
kolegij: Praktikum stare povijesti II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana C014 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec, Brandl, Naida Michal; Hutinec, Goran
kolegij: Teaching about the Shoah
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: 1968. - uzroci i posljedice
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
sri 15:30-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić, Petrić, Hrvoje; Sikirić Assouline, Zvjezdana; Šarić, Marko; Roksandić, Drago
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A125 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren, Marić, Dea
kolegij: Nastavno-pedagoška praksa IV.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Goldstein, Ivo; Šute, Ivica; Previšić, Martin; Hutinec, Goran
kolegij: Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren, Marić, Dea
kolegij: Radionica kreativne nastave povijesti II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana D6 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec, Brandl, Naida Michal; Hutinec, Goran
kolegij: Teaching about the Shoah
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: ranonovovjekovna povijest - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A202 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: ranonovovjekovna povijest - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić, Petrić, Hrvoje; Sikirić Assouline, Zvjezdana; Šarić, Marko; Roksandić, Drago
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A125 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A201 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A202 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: srednjovjekovna povijest - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovno seljaštvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: srednjovjekovna povijest - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin, Budak, Neven; Grgin, Borislav; Matijević Sokol, Mirjana; Nikolić Jakus, Zrinka; Gračanin, Hrvoje; Prlender, Ivica; Vedriš, Trpimir; Galović, Tomislav; Špoljarić, Luka
kolegij: Diplomska radionica II. - srednjovjekovna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
sri 12:30-13:15 dvorana A201 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Grgin
kolegij: Srednjovjekovno seljaštvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Budak, Vedriš, Trpimir; Nikolić Jakus, Zrinka
kolegij: Terenska nastava
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: stara povijest - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić
kolegij: Praktikum stare povijesti II.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana C014 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Povijest: modul: stara povijest - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec
kolegij: Croatia in World War Two
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Jakovina, Tvrtko; Gošnik, Jelka; Klasić, Hrvoje; Zagorac; Ivana; Biti, Ozren; Udier, Sanda Lucija; Gudelj, Jasenka; Prot, Franjo; Bosnar, Ksenija
kolegij: Čovjek i sport
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 17:45-19:15 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Olujić, Boris; Osterman, Jasmina; Marohnić, Jelena
kolegij: Diplomska radionica II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
sri 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Milinović, Dino
kolegij: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-20:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić, Osterman, Jasmina
kolegij: Historijska antropologija staroga svijeta II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
uto 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Historijska imagologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, Galović, Tomislav
kolegij: Hrvatska heraldička baština
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Janković, Branimir
kolegij: Javna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Latinska paleografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Mletačka Republika: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Osmansko Carstvo: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:00 dvorana A105 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom vijeku: komparativno-historijski aspekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak
kolegij: Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nenad Moačanin
kolegij: Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-10:15 dvorana F316 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić, Marohnić, Jelena
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A201 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Gračanin, Hrvoje; Vedriš, Trpimir
kolegij: The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the Early Middle Ages
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Urbana povijest I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana D5 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vjerska povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Vojna i vojnokrajiška povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A201 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A201 - seminarstudijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić
kolegij: Grupni rad
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A203 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: Meri Tadinac, Svjetlana Salkičević
kolegij: Klinička neuropsihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A229 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A229 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Buško
kolegij: Ljetna psihologijska škola
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 17:45-19:15 dvorana A203 - seminar
sri 19:15-21:30 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: Vesna Vlahović Štetić, Aleksandra Huić
kolegij: Metodika nastave psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 8
pon 15:30-17:00 dvorana A229 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vesna Buško, Blaž Rebernjak, Una Mikac
kolegij: Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
uto 15:30-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe
nastavnici: Željko Jerneić, Maja Parmač Kovačić, Nikola Erceg
kolegij: Odabir i razvoj osoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
pon 15:30-17:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
uto 08:45-11:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
uto 11:00-13:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 3
uto 13:15-15:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Goranka Lugomer Armano
kolegij: Primijenjena razvojna psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-09:30 dvorana A203 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A203 - seminar
pet 10:15-11:00 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina
kolegij: Psihodijagnostičke metode
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A203 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A203 - seminar
čet 18:30-19:15 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Nina Pavlin Bernardić, Vanja Putarek
kolegij: Psihologija obrazovanja: motivacijsko socijalni procesi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-08:45 dvorana A229 - seminar, grupa 1
pon 08:45-09:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
pon 09:30-10:15 dvorana A229 - seminar, grupa 2
pon 10:15-11:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
pon 11:00-11:45 dvorana A229 - seminar, grupa 3
pon 11:45-12:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 3
pon 14:00-15:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Lana Pehar
kolegij: Psihologija predrasuda i diskriminacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana D5 - seminar
sri 10:15-11:00 dvorana D5 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
kolegij: Psihologija rata i mira
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A112 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darja Maslić-Seršić, Mirjana Tonković, Jasmina Tomas
kolegij: Psihologijski praktikum III
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
čet 08:45-09:30 dvorana A229 - predavanje, grupa 1
čet 09:30-12:30 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
čet 12:30-13:15 dvorana A229 - predavanje, grupa 2
čet 13:15-16:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
čet 16:15-17:00 dvorana A229 - predavanje, grupa 3
čet 17:00-20:00 dvorana A229 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić
kolegij: Psihološka procjena djece
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A203 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A203 - seminar
čet 11:00-11:45 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: Lidija Arambašić
kolegij: Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 17:00-18:30 dvorana A229 - predavanje
pet 18:30-19:15 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Lauri-Korajlija, Daniel Rafaelić
kolegij: Psihopatologija u filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A203 - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana A203 - seminar
nastavnici: dr. sc. Denis Bratko, Tom Bunjevac
kolegij: Vojna psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Anita Lauri-Korajlija
kolegij: Zdravstvena psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A203 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana A203 - vježbestudijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Margareta Jelić
kolegij: Grupni rad
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A203 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: Meri Tadinac, Svjetlana Salkičević
kolegij: Klinička neuropsihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A229 - predavanje
pet 12:30-14:00 dvorana A229 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Vesna Buško
kolegij: Ljetna psihologijska škola
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 17:45-19:15 dvorana A203 - seminar
sri 19:15-21:30 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: Vesna Vlahović Štetić, Aleksandra Huić
kolegij: Metodika nastave psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A229 - predavanje
pon 17:00-18:30 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vesna Buško, Blaž Rebernjak, Una Mikac
kolegij: Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
uto 15:30-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe
nastavnici: Goranka Lugomer Armano
kolegij: Primijenjena razvojna psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-09:30 dvorana A203 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A203 - seminar
pet 10:15-11:00 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina
kolegij: Psihodijagnostičke metode
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A203 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A203 - seminar
čet 18:30-19:15 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Lana Pehar
kolegij: Psihologija predrasuda i diskriminacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana D5 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana D5 - seminar
sri 10:15-11:00 dvorana D5 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški
kolegij: Psihologija rata i mira
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A112 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić
kolegij: Psihološka procjena djece
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A203 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A203 - seminar
čet 11:00-11:45 dvorana A203 - vježbe
nastavnici: Lidija Arambašić
kolegij: Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 17:00-18:30 dvorana A229 - predavanje
pet 18:30-19:15 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Lauri-Korajlija, Daniel Rafaelić
kolegij: Psihopatologija u filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A203 - predavanje
sri 16:15-17:45 dvorana A203 - seminar
nastavnici: dr. sc. Denis Bratko, Tom Bunjevac
kolegij: Vojna psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Anita Lauri-Korajlija
kolegij: Zdravstvena psihologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A203 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana A203 - vježbestudijska grupa: Povijest umjetnosti: istraživački smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A126 - seminarstudijska grupa: Povijest umjetnosti: istraživački smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A126 - seminarstudijska grupa: Povijest umjetnosti: istraživački smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A126 - seminarstudijska grupa: Povijest umjetnosti: istraživački smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A126 - seminarstudijska grupa: Povijest umjetnosti: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić, Jasmina Nestić, Josipa Alviž
kolegij: Hospitacije
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
pet 16:15-17:45 dvorana A126 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić, Jasmina Nestić, Josipa Alviž
kolegij: Praktikum i izvođenje nastave II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pet 08:45-10:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić, Jasmina Nestić, Josipa Alviž
kolegij: Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pet 13:15-14:00 dvorana A126 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminarstudijska grupa: Povijest umjetnosti: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković
kolegij: Gotička arhitektura Istre
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić, Jasmina Nestić, Josipa Alviž
kolegij: Hospitacije
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
pet 16:15-17:45 dvorana A126 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Konzerviranje u Njemačkoj od 1900. do danas
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A126 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ana Marinković
kolegij: Pisani izvori za povijest umjetnosti (11.-17. stoljeće)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
čet 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić
kolegij: Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić, Jasmina Nestić, Josipa Alviž
kolegij: Praktikum i izvođenje nastave II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pet 08:45-10:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Frano Dulibić, Jasmina Nestić, Josipa Alviž
kolegij: Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pet 13:15-14:00 dvorana A126 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
uto 17:45-18:30 dvorana A126 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A126 - seminarstudijska grupa: Rumunjski jezik - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević
kolegij: Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-15:30 dvorana A204 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A204 - seminar
nastavnici: Patricia-Maria Serbac
kolegij: Rumunjski jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A315 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A315 - vježbe
čet 14:45-16:15 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić
kolegij: Suvremena rumunjska proza
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-13:15 dvorana F316 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana F316 - seminarstudijska grupa: Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski
kolegij: Frazeologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Prijevodne vježbe iz ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, Mironova Blažina, Irina
kolegij: Stilistika ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana A223 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A223 - seminarstudijska grupa: Ruski jezik i književnost - nastavnički - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Ruski jezik i književnost - prevoditeljski - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski
kolegij: Frazeologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A118 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Irina Mironova Blažina
kolegij: Prijevodne vježbe iz ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 09:30-11:00 dvorana A224 - vježbe, grupa 1
uto 11:00-12:30 dvorana A224 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Natalija Vidmarović, Mironova Blažina, Irina
kolegij: Stilistika ruskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-11:00 dvorana A223 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Čelić
kolegij: Uvod u rusku civilizaciju 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 09:30-11:00 dvorana A118 - predavanjestudijska grupa: Slovački: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Kultura i jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:00 dvorana A223 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave slavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovaci u hrvatskom/Hrvati u slovačkom prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević, Čagalj, Ivana
kolegij: Slovačka književnost na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 16:15-17:00 dvorana A118 - predavanje
pet 17:00-18:30 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovačke prijevodne vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbestudijska grupa: Slovački: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Kultura i jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:00 dvorana A223 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave slavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovaci u hrvatskom/Hrvati u slovačkom prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević, Čagalj, Ivana
kolegij: Slovačka književnost na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 16:15-17:00 dvorana A118 - predavanje
pet 17:00-18:30 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovačke prijevodne vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbestudijska grupa: Slovački: prevoditeljsko: kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Kultura i jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:00 dvorana A223 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovaci u hrvatskom/Hrvati u slovačkom prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević, Čagalj, Ivana
kolegij: Slovačka književnost na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 16:15-17:00 dvorana A118 - predavanje
pet 17:00-18:30 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovačke prijevodne vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbestudijska grupa: Slovački: prevoditeljsko: kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Kultura i jezik
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:00 dvorana A223 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A223 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovaci u hrvatskom/Hrvati u slovačkom prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević, Čagalj, Ivana
kolegij: Slovačka književnost na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 16:15-17:00 dvorana A118 - predavanje
pet 17:00-18:30 dvorana A118 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovačke prijevodne vježbe IV
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A312 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbestudijska grupa: Sociologija: znanstveni smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Ekonomska sociologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić, Krešimir Žažar, poslijedoktorand
kolegij: Izgradnja modela u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-13:15 dvorana A220 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Rodik, Karin Doolan, izv. prof.; Izvor Rukavina
kolegij: Odabrana poglavlja kvalitativne analize
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić
kolegij: Sociologija politike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ozren Žunec
kolegij: Sociologija vremena
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Sociologija znanja i znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ognjen Čaldarović, prof.
kolegij: Suvremena sociologija i urbano društvo - istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
uto 08:45-11:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Sociologija: znanstveni smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Ekonomska sociologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić, Krešimir Žažar, poslijedoktorand
kolegij: Izgradnja modela u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-13:15 dvorana A220 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Rodik, Karin Doolan, izv. prof.; Izvor Rukavina
kolegij: Odabrana poglavlja kvalitativne analize
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić
kolegij: Sociologija politike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ozren Žunec
kolegij: Sociologija vremena
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Sociologija znanja i znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ognjen Čaldarović, prof.
kolegij: Suvremena sociologija i urbano društvo - istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
uto 08:45-11:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Sociologija: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Ekonomska sociologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić, Krešimir Žažar, poslijedoktorand
kolegij: Izgradnja teorije u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
kolegij: Metodika nastave sociologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:45-19:15 dvorana A220 - predavanje
sri 19:15-20:00 dvorana A220 - seminar
sri 20:00-21:30 dvorana A220 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Petra Rodik, Karin Doolan, izv. prof.; Izvor Rukavina
kolegij: Odabrana poglavlja kvalitativne analize
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Bošnjak
kolegij: Praksa nastave sociologije
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 10
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić
kolegij: Sociologija politike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ozren Žunec
kolegij: Sociologija vremena
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Sociologija znanja i znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ognjen Čaldarović, prof.
kolegij: Suvremena sociologija i urbano društvo - istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
uto 08:45-11:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Sociologija: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Ekonomska sociologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić, Krešimir Žažar, poslijedoktorand
kolegij: Izgradnja teorije u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana A220 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Rodik, Karin Doolan, izv. prof.; Izvor Rukavina
kolegij: Odabrana poglavlja kvalitativne analize
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić
kolegij: Sociologija politike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ozren Žunec
kolegij: Sociologija vremena
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Sociologija znanja i znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ognjen Čaldarović, prof.
kolegij: Suvremena sociologija i urbano društvo - istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
uto 08:45-11:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Sociologija: znanstveni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Ekonomska sociologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić, Krešimir Žažar, poslijedoktorand
kolegij: Izgradnja modela u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-13:15 dvorana A220 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Rodik, Karin Doolan, izv. prof.; Izvor Rukavina
kolegij: Odabrana poglavlja kvalitativne analize
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić
kolegij: Sociologija politike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ozren Žunec
kolegij: Sociologija vremena
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Sociologija znanja i znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ognjen Čaldarović, prof.
kolegij: Suvremena sociologija i urbano društvo - istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
uto 08:45-11:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Sociologija: znanstveni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Ekonomska sociologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A228 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vjekoslav Afrić, Krešimir Žažar, poslijedoktorand
kolegij: Izgradnja modela u sociologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-13:15 dvorana A220 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petra Rodik, Karin Doolan, izv. prof.; Izvor Rukavina
kolegij: Odabrana poglavlja kvalitativne analize
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:45-10:15 dvorana A228 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Bagić
kolegij: Sociologija politike
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ozren Žunec
kolegij: Sociologija vremena
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davorka Matić
kolegij: Sociologija znanja i znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A228 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jana Vukić, Ognjen Čaldarović, prof.
kolegij: Suvremena sociologija i urbano društvo - istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-08:45 dvorana A228 - predavanje
uto 08:45-11:00 dvorana A228 - vježbestudijska grupa: Španjolski: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Maša Musulin
kolegij: Curriculum nastave španjolskg kao stranog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-12:30 dvorana A304 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Ana Gabriela Blažević
kolegij: Glotodidaktika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
virtualno dvorana virtualno - seminar
virtualno dvorana virtualno - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Dunja Frankol
kolegij: Izrada nastavnih materijala 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A304 - predavanje
uto 13:15-14:45 dvorana A304 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Gorana Bikić Carić
kolegij: Povijest španjolskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 16:15-17:45 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Andrea Beata Jelić
kolegij: Proces usvajanja drugog ili stranog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 09:30-11:00 dvorana A304 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Alica Knezović, mr.sc. Alica Knezović; Almudena Santamaría Martín
kolegij: Španjolski jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 08:00-09:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Španjolski: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: Branka Oštrec, Tomislava Bošnjak Botica
kolegij: Hrvatski za prevoditelje
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-08:45 dvorana A301 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana A301 - vježbe
nastavnici: Branka Oštrec
kolegij: Jezici struke i frazeologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana A116 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Gorana Bikić Carić
kolegij: Povijest španjolskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 16:15-17:45 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: Branka Oštrec, Branka Oštrec; Ana María Valencia Spoljaric
kolegij: Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A304 - vježbe
čet 14:00-15:30 dvorana A304 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Alica Knezović, mr.sc. Alica Knezović; Almudena Santamaría Martín
kolegij: Španjolski jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 08:00-09:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Španjolski: znanstveni smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr.sc. Maša Musulin
kolegij: Hispanistika u okvirima romanske i opće lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A315 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr.sc. Mirjana Polić Bobić; dr sc. Maja Zovko
kolegij: Povijest recepcije romana "Bistri vitez Don Quijote od Manche u hispanskom svijetu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-12:30 dvorana A209 - seminar
čet 13:15-14:45 dvorana A116 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr. sc. Gorana Bikić Carić
kolegij: Povijest španjolskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-16:15 dvorana A209 - seminar
sri 16:15-17:45 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: mr. sc. Alica Knezović, mr.sc. Alica Knezović; Almudena Santamaría Martín
kolegij: Španjolski jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 08:00-09:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
čet 09:30-11:00 dvorana A304 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, dr.sc. Mirjana Polić Bobić;dr. sc. Maja Zovko
kolegij: Unamuno i njegovo razdoblje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana F316 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A209 - seminarstudijska grupa: Švedski: lingvistički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Bodil Zalesky
kolegij: Kuturk(r)amp
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-16:15 dvorana A122 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Goranka Antunović
kolegij: Leksikologija i leksikografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-11:45 dvorana A122 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Zvonimir Novoselec
kolegij: Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A314 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Anita Skelin Horvat
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:00 dvorana A314 - seminarstudijska grupa: Švedski: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Bodil Zalesky
kolegij: Kuturk(r)amp
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 15:30-16:15 dvorana A122 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Goranka Antunović
kolegij: Leksikologija i leksikografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:00-11:45 dvorana A122 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A122 - seminar
nastavnici: Zvonimir Novoselec
kolegij: Poglavlja iz suvremene švedske gramatike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A314 - seminar
nastavnici: Zvonimir Novoselec, Goranka Antunović, Bodil Zalesky, Profeta Sara
kolegij: Prevoditeljski praktikum I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A122 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A104 - seminarstudijska grupa: Švedski: prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Goranka Antunović, Bodil Zalesky
kolegij: Prevoditeljski praktikum II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A122 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A104 - vježbestudijska grupa: Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-19:15 dvorana F315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 19:15-20:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-09:30 dvorana F302 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana F302 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-19:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: književno-kulturološki smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-19:15 dvorana F315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 19:15-20:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: književno-kulturološki smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-09:30 dvorana F302 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana F302 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-19:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-14:45 dvorana A313 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Glavaš
kolegij: Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A303 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić, Mardešić, Dubravec Labaš, Glavaš
kolegij: Studentska praksa 1 (tn)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Studentska praksa 1 (vježbe)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 11:00-12:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-19:15 dvorana F315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 19:15-20:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: nastavnički smjer - jednopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-14:45 dvorana A313 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Glavaš
kolegij: Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A303 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić, Mardešić, Dubravec Labaš, Glavaš
kolegij: Studentska praksa 2 (tn)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-09:30 dvorana F302 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana F302 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-19:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-19:15 dvorana F315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 19:15-20:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: jezikoslovno-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-09:30 dvorana F302 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana F302 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-19:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: književno-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-19:15 dvorana F315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 19:15-20:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: književno-kulturološki smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-09:30 dvorana F302 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana F302 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-19:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-14:45 dvorana A313 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Glavaš
kolegij: Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A303 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić, Mardešić, Dubravec Labaš, Glavaš
kolegij: Studentska praksa 1 (tn)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Studentska praksa 1 (vježbe)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 11:00-12:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
pon 18:30-19:15 dvorana F315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-18:30 dvorana A209 - vježbe, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 18:30-20:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Anadea Čupić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija I.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 19:15-20:45 dvorana A303 - vježbe, grupa 1
sri 08:45-10:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Talijanski: nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-14:45 dvorana A313 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Glavaš
kolegij: Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A303 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić
kolegij: Machiavelli
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A313 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Mafija na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-16:15 dvorana A313 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Petrarca i petrarkizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A313 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić, Mardešić, Dubravec Labaš, Glavaš
kolegij: Studentska praksa 2 (tn)
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Talijanska dijalektologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje
pon 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska komična tradicija od 14. do 17. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanski stih u prijevodu
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:45-16:15 dvorana A303 - seminar
pet 16:15-17:45 dvorana A303 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Kovačić
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A303 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A303 - seminar
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Tutorijal uz Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
sri 08:45-09:30 dvorana F302 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-10:15 dvorana F302 - vježbe, grupa 2
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana F316 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 2
sri 12:30-14:00 dvorana A313 - vježbe, grupa 3
nastavnici: mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, Pellegrino
kolegij: Usmena i pismena kompetencija II.2 (strani lektor)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pon 17:00-18:30 dvorana A313 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-19:15 dvorana A303 - vježbe, grupa 2studijska grupa: Turski - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Lingvistika i njezini dijalekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A315 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Krešimir Šojat
kolegij: Morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
čet 08:00-09:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Alena Ćatović, Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osmanska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-08:45 dvorana A205 - seminar
pon 08:45-09:30 dvorana A205 - vježbe
uto 09:30-11:00 dvorana A111 - predavanje
nastavnici: Ekrem Čaušević, Mehriban Taghiyeva
kolegij: Osnove azerbajdžanskog jezika (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nastavnici: Ekrem Čaušević, Abadžić Navaey, Azra
kolegij: Osnove perzijskog jezika (I)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nastavnici: Ekrem Čaušević, Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-11:45 dvorana A111 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A111 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Semantika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A113 - predavanje
pon 13:15-14:45 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pon 17:00-18:30 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: Ekrem Čaušević, Barbara Kerovec, Demet Kardaş, Seyfettin Yildiz
kolegij: Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-10:15 dvorana A111 - vježbe
uto 12:30-13:15 dvorana A111 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A111 - seminar
uto 14:00-14:45 dvorana A111 - vježbe
čet 17:00-18:30 dvorana A111 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marta Andrić
kolegij: Uvod u osmanski jezik (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A111 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A111 - seminar
sri 17:00-17:45 dvorana A111 - vježbestudijska grupa: Turski - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 4

nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar
kolegij: Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:45 dvorana A128 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A128 - seminar
nastavnici: Ekrem Čaušević, Marta Andrić, Demet Kardaş, Seyfettin Yildiz
kolegij: Turski jezik: ustroj/kontrastiranje/prevođenje (II)
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+5
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 14:00-15:30 dvorana A111 - vježbe
sri 12:30-13:15 dvorana A217 - seminar
sri 13:15-14:00 dvorana A217 - vježbe
čet 15:30-17:00 dvorana A111 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Alena Ćatović, Azra Abadžić Navaey
kolegij: Uvod u suvremenu tursku književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A217 - predavanje
sri 08:00-08:45 dvorana A217 - seminar
sri 08:45-09:30 dvorana A217 - vježbestudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - nastavnički smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Željka Fink-Arsovski, Jajić Novogradec, Marina
kolegij: Metodika nastave slavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A312 - seminarstudijska grupa: Ukrajinski jezik i književnost - prevoditeljski smjer - dvopredmetni studij, diplomska nastava, semestar: 2

nastavnici: dr. sc. Jevgenij Paščenko
kolegij: Ukrajinsko-hrvatske književne veze
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 14:00-15:30 dvorana A215 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2018-02-15 13:46:22