Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: kolegiji na razini Fakulteta

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2017./18.


nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Bertoša, Mislava; Jurčević, Jana
kolegij: Analiza diskursa
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mario Šlaus
kolegij: Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Emil Heršak
kolegij: Antropologija budućnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 18:30-20:00 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijana Belaj, Petra Kelemen
kolegij: Antropologija svjetskih religija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A112 - seminar
sri 14:00-15:30 dvorana A112 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Tatjana Tkalčec
kolegij: Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vanja Polić
kolegij: Arhitekst u postmodernom britanskom romanu
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:45-09:30 dvorana A123 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A123 - seminar
čet 11:00-11:45 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Autopsija, arhiv, atribucija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Biološke značajke populacija srednjovjekovne Europe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, Bubić, Vinka
kolegij: Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasenka Gudelj, dr. sc. Jasenka Gudelj, dr. sc. Ana Marinković
kolegij: Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A126 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld, dr. sc. Stela Letica Krevelj
kolegij: Dvojezičnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A314 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Ekohistorija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-16:15 dvorana A202 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Ekonomska historija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Šojat
kolegij: E-leksik
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A113 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Josipović Smojver
kolegij: Engleski širom svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:45-19:15 dvorana A105 - predavanje
čet 17:45-19:15 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič
kolegij: Estetika / Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika - opći
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Etika - seminar: Biocentrizam u etici
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ante Čović, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar:Religija i/ili ateizam
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Šute, Ivica; Rafaelić, Danijel
kolegij: Film kao povijesni izvor
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 18:30-20:00 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Hrvatski žanrovski film
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić, Lučić, Krunoslav
kolegij: Filmologija: Klasične teorije filma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Igra
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja - seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Spinozina filozofija politike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 10:15-11:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Filozofija povijesti - seminar: Hegelova filozofija povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Veljak, Lino
kolegij: Filozofija religije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Sunajko, Goran
kolegij: Filozofija religije - seminar: Filozofija religije Martina Luthera
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Filozofska antropologija - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-15:30 dvorana A102 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić, Ana Vasung
kolegij: Frazeologija južnoslavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:45-15:30 dvorana D5 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld, dr. sc. Stela Letica Krevelj
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Grčka filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Habsburška Monarhija: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Historijska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A201 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Historijska demografija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 18:30-19:15 dvorana A201 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, Agičić, Damir; Šimetin Šegvić, Filip
kolegij: Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A201 - seminar, grupa 2
čet 15:30-17:00 dvorana A201 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka"
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
pon 10:15-11:45 dvorana A126 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Strecha, Mario
kolegij: Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 11:00-12:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
pet 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 2
pet 09:30-11:00 dvorana A201 - seminar, grupa 3
pet 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Emil Heršak
kolegij: Ideologije i osmišljavanje podrijetla (mitovi o podrijetlu i etnogenezi)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 18:30-19:15 dvorana A018 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski I
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-08:45 dvorana A113 - predavanje
čet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija - seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 19:15-20:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Polančec, Jurica
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Velimir Piškorec
kolegij: Interlingvistika i ustroj esperanta
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A307 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Istočni halštatski krug
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dragan Damjanović
kolegij: Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A126 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest I
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A001 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A201 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Malinar
kolegij: Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:45-13:15 dvorana A303 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Skelin Horvat, Anita
kolegij: Jezici, kulture i identiteti mladih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana F316 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana F316 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić
kolegij: Jezične tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Sekulić, Martina
kolegij: Jezični poremećaji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A113 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Jurčević, Jana
kolegij: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A102 - seminar, grupa 1
pet 13:15-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein
kolegij: Josip Broz Tito
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Kazalište Carla Goldonija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A303 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Pavlovski
kolegij: Književni opus Slavka Janevskog
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Kognitivna lingvistika i prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:00 dvorana A105 - predavanje
čet 16:15-17:45 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna sintaksa i semantika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana A301 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 7
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 9
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Koncept neolitizacije - modeli prelaska na poljoprivredu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kršćanstvo u srednjem vijeku II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-08:45 dvorana A201 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Kulturna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasna Galjer
kolegij: Kustoske prakse
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
uto 09:30-10:15 dvorana A126 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Latenska kultura u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
pon 09:30-11:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Latinski jezik za arheologe II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Milena Žic-Fuchs, Janja Čulig
kolegij: Leksikologija i leksikografija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-10:15 dvorana A123 - predavanje
uto 08:00-09:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Litička analiza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Bujas, Petar
kolegij: Magija u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska književnost i film
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić, Čakardić, Ankica; Žitko, Mislav
kolegij: Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofija Oktobarske revolucije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Roksandić, Danijela
kolegij: Materijali i tehnologije u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač
kolegij: Međuknjiževna tumačenja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A315 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-14:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. st.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana A001 - seminar, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A201 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Sekulić, Martina; Lendić, Anabela
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Milton
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Knežević
kolegij: Moderni britanski roman i Britansko carstvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:00 dvorana A123 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin, Sardelić, Mirko
kolegij: Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A202 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić
kolegij: Od staleškog ka modernom građanstvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-08:45 dvorana A001 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Galović, Galović, Filip; Galović, Tomislav
kolegij: Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-13:15 dvorana A001 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš, Špoljarić, Luka
kolegij: Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-10:15 dvorana A001 - predavanje
sri 10:15-11:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Ontologija I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Esej kao književna vrsta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
sri 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Opća povijest književnosti: Rat i književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Alexander Douglas Hoyt
kolegij: Pisanje znanstvenih tekstova 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:45-10:15 dvorana A314 - seminar, grupa 1
sri 13:15-14:45 dvorana A314 - seminar, grupa 2
sri 14:45-16:15 dvorana A314 - seminar, grupa 3
pet 09:30-11:00 dvorana A314 - vježbe, grupa 1
pet 12:30-14:00 dvorana A216 - vježbe, grupa 2
pet 14:00-15:30 dvorana A216 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Počeci simbolike i umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković
kolegij: Poetika Andrićevih romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A112 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković, Dubravka Bogutovac
kolegij: Poetika postmodernog srpskog romana
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A104 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Politička antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar, grupa 1
sri 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Drago Roksandić
kolegij: Politička povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-13:15 dvorana A001 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Poljska u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti I.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Pomoćne povijesne znanosti III: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Alexander Douglas Hoyt
kolegij: Povijesna sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: dr.sc. Iva Polak
kolegij: Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:00 dvorana A123 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender
kolegij: Povijest Dubrovačke Republike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Heidegger, K stvari mišljenja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić
kolegij: Povijest Grčke i Rima II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Stipe Grgas-Mufa
kolegij: Povijest i paradigme američkih studija 1
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-17:45 dvorana A216 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasna Galjer
kolegij: Povijest i teorija dizajna
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pon 08:45-09:30 dvorana A126 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
uto 12:30-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein, Šute. Ivica; Hutinec, Goran; Previšić, Martin
kolegij: Povijest Jugoslavije 1918. - 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Povijest međunarodnoga komunističkog pokreta
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A001 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasmina Osterman
kolegij: Povijest starog Istoka II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević
kolegij: Pragmalingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A105 - seminar
čet 15:30-16:15 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković, Virna Karlić
kolegij: Pragmatika južnoslavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Jukić-Gregurić
kolegij: Predrafaelitizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-14:45 dvorana A105 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Predromanička i ranoromanička arhitektura
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Emil Heršak
kolegij: Pregled antropoloških tema iz prapovijesti
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:45 dvorana A112 - predavanje
uto 20:45-21:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A105 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld, dr. sc. Stela Letica Krevelj
kolegij: Proces ovladavanja jezikom
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A105 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Proces usvajanja drugog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 18:30-19:15 dvorana A303 - predavanje
sri 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader
kolegij: Provincijalna arheologija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 10:15-11:45 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Irena Zovko Dinković
kolegij: Psiholingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica, Mavrović Mokoš, Janja
kolegij: Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader
kolegij: Ranokršćanska arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Budak
kolegij: Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-13:15 dvorana A201 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vesna Mildner
kolegij: Research into speech perception
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-15:30 dvorana B320 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Rimska klasična arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Šimić-Kanaet Zrinka; Vukov, Mirna
kolegij: Rimska provincijalna keramika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
kolegij: Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, dr. sc. Predrag Marković, dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Samostanska arhitektura Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
čet 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Semantika talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A313 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Filipović, Ljiljana
kolegij: Seminar: Filozofija, film i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Socijalna filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Damir Kalogjera, dr.sc. Anđel Starčević
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A123 - predavanje
sri 11:00-12:30 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek, Tihana Rubić
kolegij: Sociologija kulture I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A112 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina, Gošnik, Jelka; Rafolt, Leo; Swami Vivek Puri, Mahamandaleshwar; Prot, Franjo; Jurak, Krešimir; Mićanović, Krešimir; Marjanić, Suzana; Biti, Ozren; Krnic, Krešimir; Buljan; Ivana; Zagorac, Ivana
kolegij: Sport u kulturi Dalekog istoka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana nije se izvodilo - vježbe
izvan Fakulteta dvorana nije se izvodilo - vježbe
pon 18:30-20:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender
kolegij: Srednjovjekovni Dubrovnik: mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana A201 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
kolegij: Srednjovjekovni latinski jezik I.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Srednjovjekovno plemstvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 15:30-16:15 dvorana A001 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Bruna Kuntić Makvić
kolegij: Stara povijest hrvatskih zemalja II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Statističke metode u lingvistici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, Sanader, Mirjana; Kaić, Iva
kolegij: Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Prlender
kolegij: Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu srednje i jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jelena Šesnić
kolegij: Suvremena američka etnička književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-11:45 dvorana A123 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A123 - seminar
sri 13:15-14:00 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Suvremena bugarska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-14:45 dvorana A204 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A204 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić, Bogdanić, Luka; Žitko, Mislav
kolegij: Suvremena filozofska terminologija I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Talijanska epika 15. i 16. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:45-13:15 dvorana A303 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale, Gabrielli
kolegij: Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Etami Borjan
kolegij: Talijanski jug na filmu
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-19:15 dvorana A303 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Talijanski roman 19., 20. i 21. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana F316 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Hutinec, Brandl, Naida Michal
kolegij: Teaching about the Shoah
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Metateatar
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Suvremeni hrvatski redatelji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A102 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:00-09:30 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, Ines Cebović
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Meta Klinar
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Durman, Aleksandar; Hincak, Zdravka
kolegij: Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Figura čitateljice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-13:15 dvorana B212 - seminar
pon 13:15-14:45 dvorana A214 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Teorija književnosti: Slobodni stih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nataša Pavlović
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A105 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A123 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje-seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Teorijska arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Kaić, Iva
kolegij: Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Boris Olujić
kolegij: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 7
uto 08:00-09:30 dvorana A202 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana C015 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Milinović
kolegij: Transformacije antičkog svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
uto 11:00-12:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Tvorba riječi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A209 - seminar, grupa 1
pet 16:15-17:00 dvorana A209 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković
kolegij: Umjetnost oko godine 1000.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
pet 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Umjetnost Trecenta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
uto 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Usvajanje drugog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju I / Uvod u filozofiju I - opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić, Malinar
kolegij: Varijeteti talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A303 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jasenka Gudelj, dr. sc. Jasenka Gudelj, dr. sc. Danko Šourek, dr. sc. Tanja Trška
kolegij: Vizualiziranje nacionalnog: umjetnička baština skjavonskih/ilirskih bratovština i kolegija u Italiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar
sri 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sandra Mardešić
kolegij: Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 16:15-17:00 dvorana A303 - predavanje
sri 17:00-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Zaštita nepokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
uto 08:00-08:45 dvorana A126 - predavanje
uto 08:45-09:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Krsnik, Davor
kolegij: Znakovi u komunikaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
pet 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mario Strecha
kolegij: Život u 19. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2017-10-09 13:28:58