Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A128 - vježbe, grupa 1
pon 15:30-16:15 dvorana A111 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Naida Mihal Brandl, Hason, Einat Lilian
kolegij: Povijest hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
virtualno dvorana virtualno - seminar
virtualno dvorana virtualno - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida Mihal Brandl
kolegij: Povijest judaističkih studija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A102 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2020-10-07 22:07:29