Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
kolegij: Judeošpanjolski II.
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-17:45 dvorana A311 - predavanje
pon 17:45-19:15 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Metodologija istraživačkog rada u judaistici
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Odabrane teme iz područja židovske misli: Suvremena židovska misao
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:45-10:15 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Naida Mihal Brandl, Brandl, Naida-Mihal, Havel, Boris
kolegij: Selected topics from Jewish Modern and Contemporary history: History of Israel
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana D5 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2020-10-07 22:07:29