Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, dr. sc. Marina Milićević Bradač; dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet; dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Civilizacije starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das romische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Koraljka Bakrač
kolegij: Geologija i mineralogija za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Zlodi, Zlodi, Goran; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Informatika za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-14:00 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr.sc. Danijela Roksandić; dr. sc. Veronika Marinović
kolegij: Metode prirodnih znanosti u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Mirna Vukov; dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet
kolegij: O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, Karavanić;Potrebica;Burić;Šošić Klindžić;Vukosavljević;Mavrovic Mokos;Kramberger;Milićević Bradač;Šimić Kanaet;Demicheli;Pavlović;Tončinić;Kaić;Matijević;Vukov;Filipec;Jarak;Škrgulja;Miloglav;Roksandić;Vuković;Triplat;Nikšić;Bužanić
kolegij: Terenski rad- terenska nastava I - Praktikum I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, dr. sc. Nikola Vukosavljević
kolegij: Uvod u litičku analizu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24