Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 6

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ana Azinović Bebek
kolegij: Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Vinka Matijević
kolegij: Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das romische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Od Rima do Italije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Jacqueline Balen
kolegij: Osnove muzejskog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Osnove ranokršćanske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:00-14:45 dvorana A018 - seminar, grupa 2
sri 14:45-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A018 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić
kolegij: Položaj naselja i graditeljske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Rani srednji vijek u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Mirna Vukov
kolegij: Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:00-12:30 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana FOND - antika - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Svakodnevni život u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana FOND1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, Karavanić;Potrebica;Burić;Šošić Klindžić;Vukosavljević;Mavrovic Mokos;Kramberger;Milićević Bradač;Šimić Kanaet;Demicheli;Pavlović;Tončinić;Kaić;Matijević;Vukov;Filipec;Jarak;Škrgulja;Miloglav;Roksandić;Vuković;Bužanić;Triplat;Nikšić
kolegij: Terenski rad - terenska nastava III -Praktikum III
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Ina Miloglav; mr. sc. Miro Vuković
kolegij: Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 08:00-09:30 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Tatjana Lolić
kolegij: Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24