Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet




raspored nastave

studijska grupa: kolegiji na razini Fakulteta

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2017./18.


nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Matea Filko
kolegij: Algebarska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A113 - seminar, grupa 1
čet 12:30-14:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković, Maja Zeman
kolegij: Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Nikolina Maraković
kolegij: Antičko slikarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A126 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Azinović Bebek, Ana
kolegij: Arheologija novog vijeka i suvremenog doba
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dubravka Botica
kolegij: Arhitektura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Tončinić, Domagoj; Kaić, Iva; Matijević, Vinka
kolegij: Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Barokna baština crkvenih redova u hrvatskoj povijesti umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Bugarska književnost od početka 20. st. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-17:45 dvorana A224 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A224 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač, Milićević Bradač, Marina; Pavlović, Ana
kolegij: Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Čitanje staroirskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale
kolegij: Danteova Božanstvena komedija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A313 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A313 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Das romische Heer in Kroatien
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
čet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić, Lučić, Krunoslav
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Filozofija i psihoanaliza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Filozofija povijesti - seminar: Berdjajev, Smisao i povijest
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Veljak, Lino; Sunajko, Goran
kolegij: Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 14:00-15:30 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ankica Čakardić
kolegij: Filozofija roda - Seminar: Filozofija roda
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, Diana Tomić
kolegij: Fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Peša Matracki
kolegij: Fonetika i fonologija talijanskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:45 dvorana D1 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana D1 - seminar, grupa 1
pon 18:30-19:15 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Geologija i mineralogija za arheologe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas, Pavlović, Ana
kolegij: Grčki jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 10:15-11:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Indoeuropska morfologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A112 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A112 - seminar
nastavnici: Špiranec, Sonja ;Banek Zorica, Mihaela
kolegij: Informacijska pismenost
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:45-12:30 dvorana A103 - predavanje
čet 12:30-14:00 dvorana A103 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A103 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Velimir Piškorec
kolegij: Interlingvistika i ustroj esperanta
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A307 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A307 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: Ordulj, Antonija
kolegij: Jezične vježbe (Erasmus)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Karolinška Istra
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković, Nikolina Maraković, Maja Zeman, Tin Turković
kolegij: Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Klasični njemački idealizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Radionica 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić, Škopljanac, Lovro
kolegij: Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 16:15-17:45 dvorana A214 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost:Tumačenje soneta
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić
kolegij: Korpusna lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 10:15-11:45 dvorana A113 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Sanader, Mirjana; Tončinić, Domagoj
kolegij: Kroatien in der Antike
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-17:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Kulturni krajolik
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A126 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Latinski jezik za arheologe I
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Leksikologija srpskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška
kolegij: Likovne umjetnosti renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
uto 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
sri 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 2
sri 17:45-18:30 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Matasović Ranko
kolegij: Lingvistička propedeutika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Matea Filko
kolegij: Lingvistika i njezini dijalekti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A315 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Filozofski argumenti
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska drama
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Metafizika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Durman, Aleksandar; Hincak, Zdravka
kolegij: Metode prirodnih znanosti u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić
kolegij: Migracije i transformacije slika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, Ana Vidović Zorić, Miloš Judaš, Boška Munivrana
kolegij: Neurofonetika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A209 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Iva Bašić
kolegij: Neverbalna komunikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-09:30 dvorana A209 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A209 - seminar
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-16:15 dvorana A208 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-18:30 dvorana A208 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A208 - vježbe
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 6
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Od Rima do Italije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak, Zenić, Boško
kolegij: Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marija Selak
kolegij: Ontologija - seminar: Smrt
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 15:30-17:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar Violić, Oblučar, Branislav i Tomljenović, Ana
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje, grupa 1
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar, grupa 1
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje, grupa 2
sri 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Opća povijest književnosti: Romantička proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar Violić, Oblučar, Branislav
kolegij: Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana B213 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Rončević, Martina
kolegij: Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 11:00-12:30 dvorana A212A - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marina Milićević Bradač
kolegij: Osnove klasične arheologije II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Balen, Jacqueline
kolegij: Osnove muzejskog rada
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana FOND1 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Ana Marija Žagar
kolegij: Osnove nizozemskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Sanader, Mirjana; Kaić, Iva; Matijević, Vinka
kolegij: Osnove ranokršćanske arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana FOND1 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:00-14:45 dvorana A018 - seminar, grupa 2
sri 14:45-15:30 dvorana FOND1 - seminar, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A018 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Osnove slovenske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Peruško
kolegij: Osnove teorije književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-14:45 dvorana A303 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nino Raspudić, Radoš-Perković, Raspudić
kolegij: Periodizacija talijanske književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A303 - predavanje, grupa 1
pon 09:30-10:15 dvorana A303 - seminar, grupa 1
čet 19:15-20:45 dvorana A303 - predavanje, grupa 2
čet 20:45-21:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Roksandić, Danijela
kolegij: Položaj naselja i graditeljske tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: Ivana Maslač
kolegij: Poljski jezik (za ne-poloniste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe
pet 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Platon, Sofist
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin, Bučan, Daniel
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Igor Mikecin
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Uvod u povijest filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 18:30-20:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Davor Krsnik
kolegij: Povijest lingvističkih teorija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A113 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić, Vukosavljević, Nikola
kolegij: Pregled europskog mezolitika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Prepoznavanje obavijesti u tekstu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A113 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Milorad Pupovac, Ivana Simeon, Jana Jurčević
kolegij: Primijenjena lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A113 - seminar, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A113 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Rani srednji vijek u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirjana Sanader, Kaić, Iva
kolegij: Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković, Josipa Lulić
kolegij: Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:00 dvorana A126 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Rimska književnost carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:00-09:30 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: Sanja Aslanovski-Tokić
kolegij: Ruski jezik za kroatiste i ostale slaviste
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
uto 12:30-14:00 dvorana A224 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Seminar logike - Odabrane teme filozofske logike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovački jezik (za neslovakiste)
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A118 - seminar
sri 08:00-09:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić
kolegij: Speech and movement
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 11:00-12:30 dvorana B320 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, Ivana Tomas
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost južne Italije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:45-16:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković, Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska drama
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-14:45 dvorana A301 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dušan Marinković, Dubravka Bogutovac
kolegij: Srpska pripovijetka XIX. vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-14:45 dvorana A301 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:45 dvorana A126 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nadežda Čačinovič
kolegij: Suvremena estetika / Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-15:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač
kolegij: Suvremena slovenska književnost (čitanja, analize)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, Škiljan, Ivana
kolegij: Svakodnevni život u srednjem vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 08:00-09:30 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Roić
kolegij: Talijanska književnost druge polovice 20. stoljeća i 21. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:45-13:15 dvorana A301 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A301 - seminar
nastavnici: dr. sc. Morana Čale, Gabrielli
kolegij: Talijanska književnost manirizma i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A303 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Husić
kolegij: Talijanska srednjovjekovna proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 17:45-19:15 dvorana A303 - predavanje
pet 19:15-20:00 dvorana A303 - seminar
nastavnici: dr. sc. Katja Radoš-Perković
kolegij: Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A107 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:00-15:30 dvorana A106 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Voljena Marić
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana F316 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana D5 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, Ines Cebović
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici:  
kolegij: Tečaj slovenskog jezika 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Ana Dugandžić, Graljuk, Silvija
kolegij: Tečaj ukrajinskog II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:00-12:30 dvorana A306 - vježbe
nastavnici: Robert Faber
kolegij: Tehnologije i održivi razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A203 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Jasna Galjer, Jasna Galjer, Josipa Lulić
kolegij: Teorija i povijest povijesti umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
pon 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A126 - seminar, grupa 1
uto 10:15-11:00 dvorana A126 - seminar, grupa 2
uto 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar, grupa 3
sri 14:00-14:45 dvorana A315 - vježbe, grupa 1
sri 14:45-15:30 dvorana A315 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Filozofija i mediji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 19:15-20:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borislav Mikulić, Žitko, Mislav
kolegij: Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović, Šimić-Kanaet, Zrinka
kolegij: Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković, Miljenko Jurković, Nikolina Maraković
kolegij: Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
pon 11:00-12:30 dvorana D6 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 1
čet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 2
čet 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Josipa Lulić
kolegij: Umjetnost starih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - seminar, grupa 2
sri 11:00-11:45 dvorana D6 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Ante Čović, Čović, Ante; Kos, Marko
kolegij: Utilitarizam – seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dino Milinović
kolegij: Uvod u ikonologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 6
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
sri 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D6 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D6 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Uvod u judaizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 11:00-12:30 dvorana D7 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Uvod u litičku analizu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Borislav Pavlovski, Ivica Baković
kolegij: Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić
kolegij: Uvod u psiholingvistiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zvonko Kovač, Ivana Latković
kolegij: Uvod u studij južnoslavenskih književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A302 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maslina Ljubičić
kolegij: Uvod u studij talijanskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A303 - seminar, grupa 1
pet 11:45-12:30 dvorana A303 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Jurica Polančec
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A223 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana A223 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandar Durman, Lolić, Tanja
kolegij: Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, Zlatko Jurić, Marko Špikić, Franko Ćorić
kolegij: Zaštita spomenika kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
čet 08:45-10:15 dvorana D6 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 12:30-13:15 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, Hincak, Zdravka; Mihelić, Damir
kolegij: Zooarheologija: osnove animalne osteologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica, Mavrović Mokoš, Janja
kolegij: Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND1 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2018-02-15 13:45:46