Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 4

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić, Bernard, Jean-Baptiste
kolegij: Francuska i njeni načini života u svakodnevici
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 12:30-13:15 dvorana A102 - seminar
čet 13:15-14:00 dvorana A102 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica
kolegij: Francuska književnost : 19. st. (fikcija-autobiografija)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 13:15-14:45 dvorana D1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Maja Zorica
kolegij: Francuska književnost : 19. st. (poezija-drama)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
čet 15:30-17:00 dvorana A218 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić
kolegij: Francuska lingvistika 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 11:00-11:45 dvorana A218 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin, Bernard, Jean-Baptiste
kolegij: Francuske jezične vježbe 4
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A102 - vježbe, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana A102 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Marija Paprašarovski
kolegij: Francuski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana A107 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
pon 10:15-11:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
sri 11:00-12:30 dvorana A107 - vježbe, grupa 1
sri 12:30-14:00 dvorana A107 - vježbe, grupa 2
nastavnici: Vedrana Berlengi Kapušin
kolegij: Francuski jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-08:45 dvorana A107 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A107 - vježbe
sri 08:00-09:30 dvorana A107 - vježbe
nastavnici: Voljena Marić
kolegij: Latinski jezik za romaniste 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 11:45-12:30 dvorana D6 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24