Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

preddiplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Einat Lilian Hason
kolegij: Jezične i prevodilačke vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:00 dvorana F316 - vježbe
sri 09:30-11:00 dvorana A111 - vježbe
čet 09:30-11:00 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Pregled židovske povijesti do kraja XVIII. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
virtualno dvorana virtualno - seminar
virtualno dvorana virtualno - seminar
sri 11:00-12:30 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Kotel Dadon
kolegij: Uvod u judaizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 14:00-15:30 dvorana D1 - predavanje
uto 15:30-17:00 dvorana D5 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2020-10-07 22:07:20