Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

preddiplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Einat Lilian Hason
kolegij: Fonetika i fonologija hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A204 - seminar
nastavnici: Einat Lilian Hason
kolegij: Jezične i prevodilačke vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana D1 - vježbe
čet 11:00-12:30 dvorana A128 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Christine Magerski, Alagić, Aida
kolegij: Jidiš I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-18:30 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 10:15-11:45 dvorana A106 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2020-10-07 22:07:20