Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

preddiplomska nastava, semestar: 4

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Naida Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Jezične i prevodilačke vježbe IV.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A315 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A314 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
kolegij: Judeošpanjolski I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Naida Mihal Brandl, Hason, Einat-Lilian
kolegij: Morfologija hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 12:30-14:00 dvorana A217 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Dadon, Kotel
kolegij: Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
virtualno dvorana virtualno - seminar
virtualno dvorana virtualno - seminar
pon 09:30-11:00 dvorana A102 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24