Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Struktura filmskog djela
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
pon 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar, Tomljenović, Ana
kolegij: Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-10:15 dvorana B212 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A214 - predavanje
pon 11:00-11:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje, grupa 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar, grupa 2
sri 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje, grupa 1
sri 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
sri 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24