Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Komparativna književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 6

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-19:15 dvorana B212 - predavanje
uto 19:15-20:00 dvorana A214 - predavanje
uto 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Teorija filmskog stila
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovro Škopljanac
kolegij: Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II.
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pon 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branislav Oblučar
kolegij: Opća povijest književnosti: Avangarda
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bekavac
kolegij: Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Opća povijest književnosti: Realistički roman
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slaven Jurić
kolegij: Opća povijest književnosti: Romantička proza
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:45-13:15 dvorana A214 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Višnja Kačić Rogošić
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana B212 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
pet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24