Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 6

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske jezične vježbe 6
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: Davor Gvozdić
kolegij: Portugalske prijevodne vježbe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Daliborka Sarić, D.Sarić
kolegij: Portugalski jezik 6 (sintaksa suvremenog portugalskog jezika 2)
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 08:45-10:15 dvorana A105 - predavanje
sri 08:00-09:30 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
čet 12:30-14:00 dvorana A110 - vježbe, grupa 1
čet 14:45-16:15 dvorana A110 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Nina Lanović, Marina Deur
kolegij: Poslovni portugalski jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:00-18:30 dvorana A110 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan
kolegij: Suvremena portugalska književnost 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-19:15 dvorana A307 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A307 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24