Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 4

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Gordana Keresteš
kolegij: Psihologija djetinjstva i adolescencije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana D2 - predavanje
pon 12:30-13:15 dvorana A203 - seminar, grupa 1
pon 13:15-14:00 dvorana A203 - seminar, grupa 2
pon 14:00-14:45 dvorana A203 - seminar, grupa 3
uto 11:00-11:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
uto 11:45-12:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
uto 12:30-13:15 dvorana A203 - vježbe, grupa 3
uto 13:15-14:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 4
uto 14:00-14:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 5
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Psihologija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:45-13:15 dvorana A229 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Denis Bratko, Ana Butković, Tena Vukasović Hlupić, Martina Pocrnić
kolegij: Psihologija ličnosti
predavanja + seminara + vježbi: 3+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 08:45-11:00 dvorana D2 - predavanje
čet 08:45-10:15 dvorana D2 - seminar, grupa 1
čet 10:15-11:45 dvorana D2 - seminar, grupa 2
čet 11:45-13:15 dvorana D2 - seminar, grupa 3
nastavnici: Šimun Šito Ćorić
kolegij: Psihologija religioznosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-09:30 dvorana A203 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Kamenov, Jasmina Mehulić
kolegij: Socijalna percepcija i stavovi
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana D2 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A229 - seminar, grupa 2
sri 15:30-16:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 2
sri 16:15-17:00 dvorana A229 - seminar, grupa 1
sri 17:00-17:45 dvorana A229 - vježbe, grupa 1
sri 17:45-18:30 dvorana A229 - seminar, grupa 3
sri 18:30-19:15 dvorana A229 - vježbe, grupa 3
nastavnici: Blaž Rebernjak
kolegij: Statistička obrada podataka pomoću računala
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+3
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 13:15-14:00 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
pon 14:00-16:15 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 1
pon 16:15-18:30 dvorana Knjiznica I.kat - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Damir Ljubotina, Una Mikac
kolegij: Uvod u teoriju testova
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 12:30-14:00 dvorana D7 - predavanje
sri 14:45-16:15 dvorana D2 - vježbe, grupa 1
sri 16:15-17:45 dvorana D2 - vježbe, grupa 2
čet 13:15-14:45 dvorana D2 - vježbe, grupa 3

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24