Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Psihologija - jednopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 6

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Ana Butković
kolegij: Inteligencija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 08:45-10:15 dvorana D2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Kamenov, Ena Uzelac, Jasmina Mehulić, Iva Kapović
kolegij: Neeksperimentalna psihologijska metodologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana D2 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pon 14:45-15:30 dvorana D2 - seminar, grupa 2
pon 15:30-16:15 dvorana D2 - seminar, grupa 3
pon 16:15-17:00 dvorana D2 - vježbe
nastavnici: Lidija Arambašić
kolegij: Osnove traumatske psihologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-17:00 dvorana A229 - predavanje
pon 17:00-17:45 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Vranić, Marina Martinčević
kolegij: Povijest psihologije i psihologijski sustavi
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pet 08:45-09:30 dvorana D2 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana D2 - seminar, grupa 1
pet 10:15-11:00 dvorana D2 - seminar, grupa 2
pet 11:00-11:45 dvorana D2 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Ana Butković
kolegij: Psihologija glazbe
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A229 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Psihologija jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 11:45-13:15 dvorana A229 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A229 - seminar
nastavnici: Iris Marušić
kolegij: Uvod u međukulturalnu psihologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A229 - predavanje
pet 15:30-16:15 dvorana A229 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić, Aleksandra Huić, Inja Erceg, Vanja Putarek
kolegij: Uvod u predškolsku i školsku psihologiju
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-13:15 dvorana D3 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana D3 - vježbe, grupa 1
uto 14:00-14:45 dvorana D3 - vježbe, grupa 2
uto 14:45-15:30 dvorana D3 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zvonimir Galić, Maja Parmać Kovačić Antun Palanović
kolegij: Uvod u psihologiju rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A229 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A203 - vježbe, grupa 1
čet 13:15-14:00 dvorana A203 - vježbe, grupa 2
čet 14:00-14:45 dvorana A203 - vježbe, grupa 3
čet 14:45-15:30 dvorana A203 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Dražen Begić
kolegij: Uvod u psihopatologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 09:30-11:00 dvorana izvan FF - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24