Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 4

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Maja Zeman
kolegij: Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tin Turković, Tin Turković, Nikolina Maraković
kolegij: Antičko slikarstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana F316 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dubravka Botica
kolegij: Arhitektura renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana D6 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar, grupa 1
čet 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar, grupa 2
čet 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-18:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Interpolacije 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković
kolegij: Karolinška Istra
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković, Nikolina Maraković, Maja Zeman, Tin Turković
kolegij: Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Nikolina Maraković, Nikolina Maraković, Ana Marinković, Tin Turković, Maja Zeman
kolegij: Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tanja Trška, Tanja Trška, Sanja Cvetnić, Danko Šourek
kolegij: Likovne umjetnosti renesanse i baroka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 4
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 3
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
uto 12:30-14:00 dvorana D6 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar, grupa 1
sri 17:00-17:45 dvorana A126 - seminar, grupa 2
sri 17:45-18:30 dvorana A126 - seminar, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić
kolegij: Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 08:00-09:30 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas, Ivana Tomas, Maja Zeman
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A126 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Tomas, Ivana Tomas, Predrag Marković
kolegij: Srednjovjekvna umjetnost Venecije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A213 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić
kolegij: Svjetska kulturna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana A126 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-16:15 dvorana D6 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tin Turković
kolegij: Umjetnost starih civilizacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-11:45 dvorana D6 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana D6 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24