Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Petar Radosavljević
kolegij: Morfologija rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A102 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A213 - seminar
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A218 - vježbe
čet 12:30-14:00 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić, dr. sc. Castilia Manea-Grgin
kolegij: Uvod u rumunjsku civilizaciju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A105 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24