Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 6

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija, dr. sc. Clara Căpă?înă, Delia Ćupurdija
kolegij: Fakultativna radionica jezika i gramatike
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 0
uto 13:15-14:00 dvorana A301 - vježbe
pet 11:45-12:30 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija
kolegij: Konverzacijske vježbe 1 i 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pet 09:30-11:00 dvorana A315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Olujić
kolegij: Povijest rumunjske književnosti II
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A107 - predavanje
sri 09:30-11:00 dvorana A107 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Povijest rumunjskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A213 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A213 - seminar
nastavnici: Delia Georgeta Ćupurdija, dr. sc. Clara Căpă?înă, Delia Ćupurdija
kolegij: Rumunjske jezične vježbe VI
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-13:15 dvorana A301 - vježbe
pet 11:00-11:45 dvorana A315 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24