Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Slovački jezik i knjževnost - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Fonologija slovačkoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 3+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Ivančica Banković Mandić, Josipa Tomašić
kolegij: Hrvatski jezik
predavanja + seminara + vježbi: 0+4+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Grčević
kolegij: Povijest slovačkoga književnoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: Martin Machata
kolegij: Slovačke jezične vježbe II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+6
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli, Daniela Katunar
kolegij: Uvod u semantiku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24