Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Sociologija - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: mr. sc. Vivijana Radman
kolegij: Engleski jezik struke 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 08:45-10:15 dvorana A220 - vježbe, grupa 1
uto 10:15-11:45 dvorana A220 - vježbe, grupa 2
čet 15:30-17:00 dvorana A220 - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Jasmina Božić
kolegij: Povijesni uvod u sociologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pon 12:30-14:00 dvorana D3 - predavanje
uto 11:45-13:15 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Branka Galić, Izvor Rukavina, predavač
kolegij: Sociologija porodice
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana D3 - seminar, grupa 1
čet 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasminka Lažnjak
kolegij: Sociologija rada i organizacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana A228 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Sociologija sela
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A220 - predavanje
pet 09:30-11:00 dvorana A220 - seminar, grupa 1
pet 11:00-12:30 dvorana A220 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Mirko Bilandžić
kolegij: Terorizam i društvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 12:30-14:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
uto 14:00-15:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
pet 11:00-12:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Landripet
kolegij: Uvod u metodologiju društvenih istraživanja
predavanja + seminara + vježbi: 3+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-15:30 dvorana A220 - predavanje
čet 15:30-17:00 dvorana A228 - seminar, grupa 1
čet 17:00-18:30 dvorana A228 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Tijana Trako Poljak
kolegij: Uvod u socijalnu antropologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana D3 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana D3 - seminar, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana D3 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24