Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Azra Plićanić Mesić
kolegij: Njemački jezik za akademske potrebe 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 15:30-17:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 1
uto 15:30-17:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 2
uto 17:00-18:30 dvorana A215 - vježbe, grupa 3
sri 15:30-17:00 dvorana A215 - vježbe, grupa 4
nastavnici: Sara Profeta , Miro Frakić
kolegij: Švedski jezik II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 10:15-11:45 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
pon 12:30-14:00 dvorana A122 - seminar, grupa 1
uto 09:30-11:00 dvorana A122 - seminar, grupa 2
uto 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
sri 09:30-11:00 dvorana A122 - vježbe, grupa 1
pet 11:45-13:15 dvorana A122 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić, Mišo Grundler, Miro Frakić
kolegij: Uvod u studij skandinavskih književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 17:00-17:45 dvorana A122 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A122 - seminar
sri 15:30-16:15 dvorana A122 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24