Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Sinologija

preddiplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2020./21.


nastavnici: Mojca Pretnar
kolegij: Povijest Kine 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
pet 18:30-20:00 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: Liu Hong
kolegij: Suvremeni kineski 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+8
obavezan kolegij, ECTS bodova: 0
uto 18:30-20:00 dvorana A228 - vježbe
sri 18:30-20:00 dvorana A307 - vježbe
sri 20:00-21:30 dvorana A217 - vježbe
čet 20:00-21:30 dvorana A307 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-02-09 19:45:24