Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Anglistika: nastavnički smjer - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Renata Geld, dr. sc. Stela Letica Krevelj
kolegij: Dvojezičnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:45-13:15 dvorana A219 - predavanje
čet 11:00-12:30 dvorana A105 - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Jezik i kognicija: od teorije do primjene
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-09-17 21:03:51