Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Fonetika: znanstveno usmjerenje - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, dr. sc. Nadja Runjić
kolegij: Audiologija i spaciocepcija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-14:45 dvorana B320 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, dr.sc. Damir Kovačić, Davor Šušković, dipl. ing, Ivana Šušković, prof., Marijana Tuta Dujmović, prof.
kolegij: Audiotehnika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana B320 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček
kolegij: Govornička argumentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana B320 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Istraživanje proizvodnje govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-14:45 dvorana B315 - predavanje
uto 14:45-16:15 dvorana B315 - seminar
sri 10:15-11:00 dvorana B315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Jezici, kulture i identiteti mladih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Metodika govorništva
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana B320 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
kolegij: Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana B320 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana B320 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-09-17 21:03:52