Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Komparativna književnost: komparativna književnost - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Nikica Gilić
kolegij: Filmologija: Hrvatski žanrovski film
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 14:45-16:15 dvorana A214 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krunoslav Lučić
kolegij: Filmologija: Klasične teorije filma
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Cvijeta Pavlović
kolegij: Komparativna književnost: Od trubadura do Villona
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Kristina Grgić
kolegij: Komparativna književnost: Vrste hrvatske renesanse
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 08:00-09:30 dvorana A214 - predavanje
pet 09:30-10:15 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Andrea Zlatar-Violić
kolegij: Opća povijest književnosti: Proust i njegovi tumači
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana B212 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana B212 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dean Duda
kolegij: Opća povijest književnosti: Roman 1960-ih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
čet 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lada Čale Feldman
kolegij: Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni studiji i kulturne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Maša Grdešić
kolegij: Teorija književnosti: Figura čitateljice
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A214 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. David Šporer
kolegij: Teorija književnosti: Foucault - skeptični uvod
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 10:15-11:45 dvorana A214 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tomislav Brlek
kolegij: Teorija književnosti: Logika postajanja: Deleuze i književnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
sri 18:30-20:00 dvorana A214 - predavanje
sri 20:00-20:45 dvorana A214 - seminar
nastavnici: dr. sc. Željka Matijašević
kolegij: Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 17:00-18:30 dvorana A214 - predavanje
pon 18:30-19:15 dvorana B212 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-09-17 21:03:52