Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Lingvistika: smjer kognitivna lingvistika - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Bertoša, Mislava; Krsnik, Davor
kolegij: Analiza diskursa
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Šojat
kolegij: E-leksik
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A113 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Jezici, kulture i identiteti mladih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić
kolegij: Jezične tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Sekulić Sović
kolegij: Jezični poremećaji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A113 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša
kolegij: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna sintaksa i semantika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-09:30 dvorana A301 - predavanje
uto 09:30-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Sekulić Sović, Martina
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A304 - seminar
pon 12:30-14:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Polančec, Jurica
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Krsnik, Davor
kolegij: Znakovi u komunikaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:00-08:45 dvorana A113 - seminar
pet 11:45-13:15 dvorana A113 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-09-17 21:03:52