Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Vahtar Dorijan
kolegij: OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSTVO
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A226 - seminar
čet 18:30-20:00 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić, Livazović Goran
kolegij: PEDAGOGIJA SLOBODNOG VREMENA
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 14:00-15:30 dvorana A227 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pet 17:00-18:30 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ivana Borić
kolegij: PRAVA DJETETA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A226 - predavanje
čet 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Markić
kolegij: ŠKOLSKI I RAZREDNI MANAGEMENT
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pon 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
uto 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Markić, Kapac Vilmica
kolegij: UPRAVLJANJE I AUTONOMIJA ŠKOLE
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A227 - predavanje
sri 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
sri 15:30-17:00 dvorana A226 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-09-17 21:03:52