Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Slovački: prevoditeljsko: kulturološki smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2021./22.


nastavnici: dr. sc. Martina Grčević, Martin Machata
kolegij: Funkcionalni stilovi i prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A124 - predavanje
čet 09:30-11:00 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević
kolegij: Slovačka drama i kazalište
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A124 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Kovačević, Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovačka kratka proza 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 0+3+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-11:00 dvorana A306 - seminar
nastavnici: Maria Vuksanović Kursar
kolegij: Slovačke prijevodne vježbe III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A312 - seminar
sri 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2021-09-17 21:03:52